tijd voor verandering

Welkom op de site van

GroenLinks Oostzaan
_________________________________________________________

De nieuwste artikelen vindt u hier:

En het Oostzanerveld wordt kleiner!
Zon plus Twiske staat gelijk aan zwerfafval
Minima Oostzaan krijgen 70 euro eigen risico terug
Nieuw kabinet kan weidevogels redden

________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

EN HET OOSTZANERVELD WORDT KLEINER!

Waarom wordt er in nieuwe plannen al bij voorbaat van het paradigma uitgegaan dat alleen meer asfalt werkt? Waarom niet volledig inzetten op bewezen en duurzame oplossingen? Maandagavond 11 april was de presentatie van Corridor-projectleider Steven Voest van het ministerie van Infrastructuur en Milieu tijdens de commissievergadering Wonen, leven en mobiliteit in Oostzaan.

Volgens de zogenoemde 'Corridorstudie' kan de infrastructuur tussen Hoorn en Amsterdam het toenemende woon- en werkverkeer na 2020 niet meer aan. Daarom kijkt het Rijk al enige tijd naar oplossingsmaatregelen. "Die worden nu door de trechter gehaald'', geeft Voest aan. In het kort lijkt het erop neer te komen dat de snelweg langs Oostzaan (sterk) verbreed gaat worden. Ook wordt er al gekeken naar 'compensatiemaatregelen' voor de eventuele aantasting van milieu. Als er meer verkeer over die verbrede A8 raast zal dat als gevolg extra geluidsoverlast en extra uitstoot van (ultra)fijnstof hebben voor de inwoners van Oostzaan. En dat komt bij de extra (ultra)fijnstof die Schiphol graag extra uit wil gaan stoten; daar zijn ze volop voor aan het lobbyen in Den Haag en zoals de ervaring ondertussen leert gaat de regering daar uiteindelijk altijd mee akkoord. Al met al wordt door deze plannen de slechte luchtkwaliteit van Oostzaan dus nog slechter en van een Europees ontzettend kostbaar en belangrijk natuurgebied worden alweer delen afgesnoept. Dat valt niet te 'compenseren'.

file

Het lijkt wel alsof er niet verder gekeken wordt dan het asfalt lang is! Meer en meer asfalt betekent voor Oostzaan meer (ultra) fijnstof en een kleiner Oostzanerveld. Wij van GroenLinks Oostzaan doen er alles aan om deze kortzichtige plannen tegen te houden. Wij gaan voor innovatieve en duurzame oplossingen waar Oostzaners tot in de lengte van dagen wat aan hebben.

Lees ook NHD

__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Zon plus Twiske staat gelijk aan zwerfafval

Zwerfafval na een zonnige dag bij Het Twiske, het lijkt er inmiddels een beetje bij te horen. Maar het is niet gewoon. Troep maken doe je thuis niet en ook niet in het Twiske.

Marja van der Pol van GroenLinks Oostzaan werd met het afval geconfronteerd toen ze haar hond uitliet. ,,Zo erg had ik het nog nooit meegemaakt’’, zegt ze. ,,Zo veel troep. Overal uitgewaaierd, terwijl de prullenbakken er gewoon staan.’’

zwerfvuil

Minachting
Ze kan er niet bij. ,,Dit kan echt niet, het is minachting naar andere mensen toe. Als ze het kunnen brengen, kunnen ze het ook mee terug nemen.’’ Ze laat regelmatig de hond uit in het natuurgebied. ,,En die vreet alles, zit ik zo bij de dierenarts.’’ Ook de vogels lopen gevaar. ,,Die vreten ook alles op, het is nota bene het broedseizoen.’’

Ze snapt dat mensen er graag willen zitten en barbecueën. ,,Dat moet ook kunnen, het is ook bedoeld voor mensen die in een flat wonen. Maar ruim gewoon je rommel op. Denk even na.’’ Van der Pol doet een oproep. ,,Spreek elkaar aan. Je hoeft niet boos te worden, maar je kan er gewoon wat van zeggen.’’

Gelukkig zijn er ook recreanten die wel hun troep even opruimen en meenemen of in de prullenbakken gooien.

Lees meer in NHD
__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Minima Oostzaan krijgen 70 euro eigen risico terug

De Oostzaanse minima krijgen toch nog de 70 euro op de eigen risico, die ze dreigden te verliezen doordat Oostzaan de sociale zaken dit jaar heeft overgenomen van Zaanstad.

Tot de jaarwisseling konden Oostzaners met een laag inkomen beroep doen op de armoederegeling van Zaanstad. Dat ging om 70 euro per jaar als gedeeltelijke tegemoetkoming voor het eigen risico. De compensatieregeling is antwoord op een opdracht van de gemeenteraad van Oostzaan. Die constateerde rond de jaarwisseling dat er in omliggende gemeenten initiatieven zijn ontwikkeld om het eigen risico zorgverzekering onder te brengen bij de zorgverzekering voor minima.

Lees meer in NHD
__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Geef weidevogels vleugels: nieuw kabinet kán weidevogels redden

Zeer belangrijk voor Oostzanerveld en Twiske

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft op 17 maart een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het Nationaal Plan van Aanpak Weidevogels. Hierom was verzocht door de Kamerleden Grashoff (GroenLinks) en Leenders (PvdA). In de brief beschrijft hij drie scenario’s om weidevogels te redden. Vogelbescherming was betrokken bij de opdracht tot het uitwerken van de scenario’s. Uit de brief blijkt dat een volgend kabinet de weidevogels kán redden mits er voldoende geïnvesteerd wordt. Niet alleen financieel, maar ook in kennisoverdracht en draagvlak onder boeren.

02_grutto

Vogelbescherming Nederland is tevreden dat nu eindelijk een broedpopulatie van onze nationale vogel (de Grutto) genoemd wordt als na te streven doel, en dat de financiering om dit bereiken in beeld is. Het is nu aan een nieuwe regering om de redding van de weidevogels daadwerkelijk te realiseren. Natuurlijk volgt GroenLinks Oostzaan de ontwikkelingen op de voet en wat dit betekent voor Oostzanerveld en Twiske.

Lees meer bij de vogelbescherming
_________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Meetup GroenLinks historisch

Historisch was het bij voorbaat: nog nooit heeft een politieke partij een grote popzaal uitverkocht met een verkiezingsbijeenkomst.

Foto 11-03-17 om 14.20

"Voor het eerst in twintig jaar kan een linkse partij de grootste worden", zei Jesse Klaver tegen vijfduizend vooral jonge bezoekers. Klaver heeft zichzelf niet alleen geschikt genoemd als premier, maar wil ook de hoop terugbrengen dat een linkse partij 'echte verandering' kan brengen.

Lees verder in Dagblad Trouw:

_________________________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Collectieve inkoop duurzaamheidmaatregelen wijkaanpak Oostzaan

De afgelopen maanden is de gemeente Oostzaan in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket de wijken ingegaan om de energiebesparingkansen van de meest voorkomende woningtypen onder de aandacht te brengen bij woningbezitters. De resultaten hiervan zijn tijdens drie informatieavonden gepresenteerd aan meer dan 150 inwoners. Vanwege de vele enthousiaste reacties is er op initiatief van een aantal bewoners een collectieve inkoop gestart voor het toepassen van de duurzaamheidmaatregelen.

Onder begeleiding van het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket zijn er samen met de ambassadeurs offertes opgevraagd bij meerdere gecertificeerde lokale/regionale bedrijven. Vervolgens hebben de ambassadeurs per maatregel een aantrekkelijk aanbod gekozen voor de volgende maatregelen:
  • Vloerisolatie
  • Bodemisolatie
  • Spouwmuurisolatie
  • Zonnepanelen
  • Waterzijdig inregelen van de CV
  • Toepassen van een (duurzaam) verwarmingssysteem (CV en warmtepomp).

Meer info: het duurzaambouwloket.
__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Radio inter interview Bert Jongert

Waarom moet Oostzaan 15 maart GroenLinks stemmen?


Bert


Hieronder de link naar het radio interview

Interview Bert Jongert (vrijdag 11.05 uur)

________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Stemadvies met betrekking tot het dossier Schiphol

Stemadvies ORSbewoners


Hier de link naar het definitieve stemadvies Schiphol
_________________________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

GroenLinks wil Waterlands landschap verduurzamen

Europarlementariër Bas Eickhout bezocht op 4 maart veenweidegebied Twiske

Afgelopen zaterdag 4 maart bracht Bas Eickhout, Europarlementariër voor Groen Links, samen met Waterland's Wethouder en kandidaat 2e kamerlid Laura Bromet een werkbezoek aan Waterland. Zij begonnen op Marken en hebben daarna het prachtige veenweidegebied in het Twiske bezocht. Zij eindigden bij het bedreigde Beusebos in Purmerend. GroenLinks Oostzaan, Waterland, Purmerend, Landsmeer en Wormerland zetten zich in voor behoud en versterking van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de regio Waterland/Zaanstreek.

twiske3

GroenLinks Oostzaan heeft een lange geschiedenis met het verdedigen van het Oostzanerveld en het Twiske. We hebben al diverse plannen voor woningbouw in het veld, maar ook grootschalige plannen als waterskibanen in het Twiske weten tegen te houden. Alleen lokaal wordt het echter steeds lastiger om de vele bedreigingen voor ons mooie veld en Twiske de pareren. Daarom zijn wij zo blij dat we dit met onze zuster afdelingen in de regio kunnen oppakken.

twiske1

GroenLinks Oostzaan fractievoorzitter Bert Jongert: “We hebben al vele malen actie gevoerd. Ook in het verleden hebben we de hulp van de GroenLinks Europarlementariërs ingeschakeld wanneer Natura 2000, en dat is zowel het Twiske als Oostzanerveld, werden bedreigd. De laatste bedreiging zijn de onzalige plannen voor de verbreding van de A8 verder door het Oostzanerveld. Met vereende krachten zullen we er ook nu weer alles aan doen om het Oostzanerveld te beschermen.”

Dit zijn de programmapunten van GroenLinks voor onze regio:
  • Duurzame keuzes voor de toekomstige functies van de veenweidegebieden; duurzaam beheer van veenweidegebieden en de droogmakerijen door de overheid.
  • De rol van agrariërs voor het in stand houden van groene gebieden veilig stellen door samenwerking en een goede beloning.

Zie ook de website van GL Wormerland

twiske2


_________________________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan


Meld mogelijkheid overlast houtkachels

GroenLinks Oostzaan maakt zich sterk voor schone lucht. Wist u dat u overlast door houtkachels kunt melden bij de omgevingsdienst van de gemeente? Hebt u overlast meld dit dan via antwoord@over-gemeenten.nl
of bel 075-6512100

houtkachel

HIER de vragen en antwoorden in de gemeenteraad over de relatie tussen fijnstof en houtkachels.

_________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

VUURWERKBOMMEN ONDER DE WAPENWET

Niet alleen in Oostzaan zijn we de afgelopen periode geconfronteerd met (illegaal) zwaar vuurwerk. Dit speelde in het hele land.

.........vuurwerk

De politiebond ACP heeft de minister opgeroepen dit "vuurwerk" onder de wapenwet te laten vallen zodat hier harder tegen opgetreden kan worden. Wij steunen dit initiatief en hebben onderstaande motie ingediend. We zijn blij dat de hele raad onze motie heeft gesteund.

De hele motie vind u
HIER:
________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Luister hier naar de radio spot van Bert Jongert.
Waarom zou U GroenLinks stemmen?


________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

De nieuwste ontwikkelingen op Schiphol - Het gaat maar door ...........


SCHIPHOL KAN TOT 2030 TOE MET 500.000 STARTS EN LANDINGEN.


Schiphol kan tot 2030 toe met 500.000 vluchten. Dat zult u de heer Nijhuis van Schiphol en mevrouw Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) niet horen zeggen. Integendeel! Als je hen goed beluistert, willen ze eigenlijk al vóór 2020 méér dan het met Alders afgesproken maximum van 500.000 vluchten uitvoeren op Schiphol.

Hoe zit dat dan? Het toverwoord is ‘selectiviteit’. Als het over Schiphol gaat, houdt ‘selectiviteit’ in dat de beperkte capaciteit van Schiphol zoveel als mogelijk wordt gebruikt voor vliegverkeer dat het meest ‘oplevert’. Niet voor de winst van Schiphol, maar voor de economie van Nederland. Dat is het zogeheten ‘mainport gebonden’ vliegverkeer; daarbij moet u denken aan maatschappijen die het hele jaar rond een internationaal/intercontinentaal netwerk van verbindingen onderhouden.

schiphol

In de Aldersakkoorden van 2008 en van 2013 is afgesproken – ook door Schiphol en ook door het Rijk – dat op Schiphol het mainport gebonden vliegverkeer voorrang moet krijgen. Vakantievluchten en low-cost vluchten zijn voornamelijk interessant voor het bedrijf Schiphol zelf, maar horen uiteindelijk niet thuis op de Mainport Schiphol. Eenvoudigweg omdat ze daar de groei van het ‘mainport gebonden’ vliegverkeer belemmeren. Er zijn immers (milieu)grenzen, ook aan de capaciteit van Schiphol.

Mooie afspraken dus! Helaas: woorden blijken wederom geen daden. In de praktijk hebben Schiphol en het Rijk hoegenaamd geen energie gestoken in ‘selectiviteit’. Schiphol heeft zelfs z’n uiterste best gedaan om welke maatschappij dan ook naar Nederland te halen en het Rijk heeft weggekeken en dat gewoon op z’n beloop gelaten. Gevolg: 100.000 tot 150.000 vakantie- en low-cost vluchten per jaar die niets met ‘selectiviteit’ van doen hebben en nu de groei van het mainport gebonden vliegverkeer frustreren.

Zonder de vakantie- en low-cost vluchten kan Mainport Schiphol tot zeker 2030 toe met het maximum van 500.000 starts en landingen. En dan zouden – volgens de heer Nijhuis en mevrouw Dijksma - de bewoners moeten instemmen met een hoger maximum en nog weer meer hinder op de koop toe nemen? Dat lijkt me nu het verkeerde signaal: afspraken niet nakomen moet niet worden beloond. Er is een optie die in dit geval meer voor de hand ligt: afschaffen van de beloningen en kortingen waarmee de heer Nijhuis de vakantie- en low-cost vluchten naar Schiphol heeft gelokt. Dan verdwijnen die vluchten vanzelf.


_________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Hoe gezond is de lucht in Oostzaan?

Luchtvervuiling bestaat uit een mengsel van vervuilende stoffen, zoals fijnstof, stikstofoxiden en ozon. Het wordt veroorzaakt door verkeer, industrie, intensieve veeteelt, scheepvaart, luchtvaart en de bouw. Houtrook zorgt plaatselijk voor vieze lucht. Hoe kleiner het fijnstof, hoe schadelijker voor de gezondheid. Klein fijnstof dringt namelijk door tot diep in de longen en de bloedbaan.

longfonds

Iedereen kan de lucht die we inademen gezonder maken, ook jij. Kies voor schoon vervoer, zoals lopen, fietsen, het OV of een elektrische auto. Schakel thuis over op groene stroom. Ook kun je jezelf beschermen tegen ongezonde lucht. Ga bijvoorbeeld sporten in een schone omgeving zoals het bos. Ventileren is belangrijk, maar doe dit liever niet aan de straatkant. Vermijd drukke wegen, kies een route met minder verkeer.

Hoe gezond is de lucht nu in Oostzaan?

Doe hiervoor de check bij het Longfonds:
https://www.longfonds.nl/gezondelucht/

_________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Burgemeester Meerhof heet nieuwe Nederlanders welkom in Oostzaan.

"Nieuwe buren heet je welkom. Heel gewoon, maar met een bijzondere betekenis"
 
Burgemeester Meerhof heet in zijn nieuwjaarstoespraak nieuwe Nederlanders welkom in Oostzaan.
GroenLinks waardeert deze woorden (en daden) en hoopt dat alle nieuwe inwoners zich van harte welkom voelen in ons prachtige dorp.
 
burgemeester

Hierbij een klein stukje uit de nieuwjaarstoespraak:
"Een paar keer per jaar mag ik nieuwe Nederlanders verwelkomen. Deze mensen heten nieuwe Nederlanders, maar het zijn mensen die vaak een heel traject achter de rug hebben: een barre tocht, een ingewikkelde en langzame procedure en natuurlijk het vinden van een woning en -zeker zo belangrijk- het vinden van werk. Zo ook verleden week donderdag. Een meneer die oorspronkelijk uit Somalië komt nam ik de belofte af, waarna ik hem en zijn kinderen het Nederlandse paspoort en Nederlandse identiteitsbewijzen mocht uitreiken. Zijn vrouw zat nog in de inburgeringsprocedure en moest dus nog even wachten. Al had dat haar niet belemmerd om lekkere zelfgebakken koekjes mee te nemen.
Tot mijn verrassing kwamen er twee, voor mij en ook velen van u, bekende Oostzaners mee. Dat waren duidelijk vrienden van de familie.
Hoe kwam dat zo? Welnu, wat doet u als er nieuwe buren komen die in een kaal huis aan de gang zijn om het bewoonbaar en behaaglijk te maken? Je maakt een pot koffie, pakt wat kopjes en biedt deze hard klussende mensen een kop koffie aan. Nieuwe buren heet je welkom. Heel gewoon, maar met een bijzondere betekenis.
Zo gaat het, ook hier in Oostzaan. Op die manier kan een gezin inburgeren en zo snel mogelijk een gewoon leven leiden. Aan het werk en de kinderen naar school. Van het gezin dat ik verleden week welkom mocht heten wilde de oudste dochter dokter worden en de
zoon heeft voetbaltalent. Nieuwe talenten die zich hier, in onze gemeenschap, en in ons land willen ontwikkelen en nuttig maken."
 
Lees hier de gehele toespraak:

_________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Amendementen Paardenpoep / Paardenraces en Veemarkten

Afgelopen maandag 19 december 2016 is de nieuwe APV voor Oostzaan aangenomen. Cindy de Boer heeft namens de fracties van GroenLinks en D66 2 amendementen ingediend.

Het eerste amendement stelt voor het opruimen van Paardenpoep ook verplicht te stellen (net zoals dit geldt voor hondenpoep). GroenLinks raadslid Cindy de Boer: "De uitwerpselen van paarden zijn gevaarlijk voor fietsers en deze uitwerpselen van paarden kunnen dodelijk zijn voor honden als deze hiervan eten ook bestaat er een grote mate van ongelijkheid aangezien hondenbezitters wel verplicht zijn de uitwerpselen van hun dier op te ruimen. Het kan nu voor komen dat een hond poept op straat naast de (berg) poep van een paard en de hondenbezitter een bekeuring krijgt."

Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.

Hier vind u de link naar het amendement:....


Paardenraces en Veemarkten

Het tweede amendement gaat over het opnemen van Paardenraces en veemarkten in de APV. GroenLinks, wederom samen met D66 is tegen het houden van deze evenementen in het dorp. Deze evenementen dragen niet bij aan het welzijn van dieren en kunnen, zeker in het geval van races, een gevaar opleveren voor dier en mens. Helaas vinden de andere partijen dit geen bezwaar, waarbij vooral het CDA het gevaar bagatelliseerde. Natuurlijk zullen wij, wanneer dit mocht spelen in Oostzaan, scherp blijven opletten op het welzijn van de dieren.

Hierbij de link naar dit amendement:

_________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

GroenLinks Fractievoorzitter op Radio 9

In het programma 'Skuurpapier' met daarin het onderdeel POLITIEK GESPROKEN is Bert Jongert, fractievoorzitter, te gast. Het programma wordt zaterdag 7 januari a.s. uitgezonden (14.00 - 15.00 uur) en herhaald op woensdagavond 11 januari a.s. (van 19.00-20.00 uur).
Hier kan u het programma ook beluisteren:

2017-01-07 Skuurpapier met GroenLinks-Bert Jongert
_________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Luchtkwaliteit tijdens jaarwisseling zeer slecht!

De GGD Amsterdam meet voor de gemeente Zaanstad op ieder uur de luchtkwaliteit. Helaas wordt dit (nog) niet in Oostzaan gedaan. Het gehalte aan fijnstof wordt er onder meer gemeten in de vorm van fijne en heel fijne deeltjes: PM10 en PM2,5. PM staat voor Particulate Matter (verschillende stofdeeltjes)

2017-RIVM-project-Vuurwerk-2016-2017

De cijfers van het meetstation aan het Wagenschotpad in Zaandam tonen aan dat de luchtkwaliteit daar tijdens jaarwisseling zeer slecht was. Tijdens deze jaarwisseling werd de luchtkwaliteit om 01.00 uur beoordeeld als: zeer slecht.

Lees
HIER meer in NHD:

_________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Maak melding van vuurwerkoverlast!

Op 21 december 2016 heeft GroenLinks schriftelijke vragen ingediend over (het kunnen) melden van vuurwerkoverlast voor inwoners van Oostzaan.
Vuurwerk is volgens ons bedoelt om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden, niet om al weken van te voren overlast te veroorzaken voor mens, dier, milieu en omgeving. In Oostzaan wordt al vanaf begin december overlast geconstateerd.
GroenLinks wil aansturen op een actievere houding inzake het verzamelen van overlast meldingen en handhaving. Wij willen dat vuurwerkoverlast wel aangepakt gaat worden.

vuurwerk-afsteken-anp_0

We willen dan ook iedereen oproepen die overlast ervaart dit te melden via de gemeente via: mailto:Antwoord@over-gemeenten.nl en en/of via het landelijk Meldpunt Vuurwerkoverlast: Www.vuurwerkoverlast.nl
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen.
Wat niet gemeld wordt, wordt ook niet opgemerkt!

In het AD stond van de week het volgende artikel:
Artsen roepen massaal op tot vuurwerkverbod

Over het meldpunt in Oostzaan hebben wij
de volgende vragen gesteld.

_________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

FIJNSTOF UIT HOUTKACHELS

Er bereiken ons steeds meer signalen dat het gebruik van houtkachels ongezond is. O.a. het Longfonds geeft dit aan in een verklaring. In deze verklaring van het Longfonds gaan zij in op de gezondheidsrisico’s van het stoken van houtkachels, haarden, vuurkorven en barbecues:

“Luchtvervuiling is slecht voor de gezondheid van mensen. Een van de veroorzakers van luchtvervuiling is de uitstoot van stoffen die vrijkomen bij het stoken van hout in de open haard, houtkachel, vuurkorf of barbecue. Op lokaal niveau draagt houtrook bij aan gezondheidsklachten door fijn stof (PM10 en met name PM2,5). Ook kankerverwekkende (PAK’s)-en andere giftige stoffen (VOS en koolmonoxide) komen vrij bij de verbranding van hout. Houtrook is daarmee naast een stankprobleem, ook een gezondheidsprobleem.”

houtkachel

Zie HIER de gehele verklaring van het longfonds.

Ook de Nederlandse GGD's vinden dat mensen die overlast ervaren door houtrook onvoldoende worden beschermd. Volgens het tv-programma
De Monitor blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat één op de tien Nederlanders last heeft van de houtrook uit de houtkachel of open haard van de buren. Het blijkt lastig om objectief vast te stellen is wat hinder is en wat het verband is tussen de hinder en de open haard of houtkachel van de buren. Ook zijn er geen normen vastgelegd over de schadelijkheid van houtrook. En daar maken de GGD’s zich zorgen over, want houtkachels stoten bijna net zoveel fijnstof uit als al het wegverkeer in Nederland, blijkt volgens De Monitor uit cijfers van emissieregistratie.nl . Volgens dit programma wil ook de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) meer maatregelen tegen houtrook. De VNG wil nu dat staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu met 'handhaafbare beoordelingsmethode' komt, zodat gemeenten controles kunnen houden en overlast kunnen tegengaan.

GroenLinks vraagt al zeer lang aandacht voor het probleem van (ultra) fijnstof. Oostzaan ligt niet gunstig. Het zit ingeklemd tussen snelwegen en ligt ‘onder de rook’ van Schiphol. Ook staat er een kolencentrale vlakbij. Wij willen dat de inwoners van Oostzaan schone lucht inademen.

Over houtkachels hebben wij
de volgende vragen gesteld:……..
_________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Oostzaan gaat voor duurzaam!

Kortgeleden heeft de gemeente zonnepanelen geplaatst op onder andere de daken van sporthal De Greep en het pand op de gemeentewerf. Wethouder Klinkhamer van GroenLinks werkt hard aan het verduurzamen van Oostzaan. U als inwoner kunt uw woning ook verduurzamen, doe dus mee!

Joop voor zaal

De gemeente organiseerde in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket informatieavonden over energiebesparing en comfortabel wonen. De avonden waren op verschillende situatie toegesneden en werden zeer druk bezocht.

De Informatieavonden kenden de volgende indeling:
Donderdag 3 november voor woningen, gebouwd vóór 1975
Donderdag 17 november voor woningen, gebouwd ná 1975
Dinsdag 29 november voor woningen in de lintbebouwing

Bent u geïnteresseerd maar was u niet in de gelegenheid om te komen op de avond specifiek voor uw woning? Neem dan contact op met het
Duurzaam Bouwloket. Zij zijn bereikbaar via info@duurzaambouwloket.nl of telefonisch via (072) 743 39 56.
_________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Ontheffing inrijverbod Kerkstraat terug naar €10

In de raad van maandag 19 december heeft GroenLinks, samen met D66 en VVD, een amendement ingediend, waarmee de verhoging van het aanvragen van een ontheffing inrijverbod Kerkstraat teruggedraaid is van 30 euro naar de oorspronkelijke 10 euro. 10 euro is kostendekkend en dat is voor GroenLinks voldoende.

Hier vind u het amendement:

__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

RIVM: voetballen op kunstgras niet gevaarlijk

Voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubberkorrels is geen probleem. De korrels zijn niet gevaarlijk, concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na twee maanden onderzoek.

Meer informatie o.a. in dit artikel in
de Volkskrant hier:

__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Oostzaan vierde op lijst Anne Frank Stichting met gemeente met meest racistische incidenten

In de “
Vijfde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland” van de Anne Frank Stichting en het Verwey-Jonker instituut staat Oostzaan vierde op de ranglijst van gemeente waarin incidenten het meest voorkomen. Dit is natuurlijk een volkomen onacceptabele situatie.
De fractie van GroenLinks is zeer geschrokken van deze rapportage. Het kan en mag niet zo zijn dat racistische incidenten in Oostzaan voorkomen. Het college moet hier hard tegen optreden en elke vorm van racisme bestrijden.
Ons dorp moet veilig zijn voor iedereen ongeacht wat voor kleur of levensovertuiging een persoon heeft.

anne frank

GroenLinks Oostzaan heeft hierover de volgende vragen aan het college gesteld.

Voor de vragen klik
HIER

Voor het gehele rapport klik
HIER

__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Clubs “schrikken zich rot” over onderzoek kankerverwekkend kunstgras

Uit de beantwoording op onze vragen over de rubberkorrels blijkt dat het college de lijn van de KNVB volgt en het RIVM onderzoek afwacht. Er zijn echter elf gemeenten en voetbalclubs die al zelf hun kunstgras hebben laten onderzoeken. Hierbij zijn hogere concentraties kankerverwekkende stoffen aangetroffen dan in consumentenproducten is toegestaan. Dat blijkt uit de rapportages die in het bezit zijn van de Volkskrant.

kunstgras in hand

U vindt hier de link naar het artikel in de Volkskrant met de titel:
"Clubs 'schrikken zich rot' over onderzoek kankerverwekkend kunstgras"

Ook andere kranten als bijvoorbeeld De Telegraaf schrijft hierover:
"Kankerverwekkende stoffen op bijna elk kunstgrasveld"

Wij begrijpen dat dit bij sporters en/of ouders van sporters veel onrust teweeg brengt. GroenLinks zal de wethouder dan ook op de huid blijven zitten om dit, in overleg met de betreffende clubs, goed en veilig op te lossen, zodat er veilig en met veel plezier gesport kan worden.
__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

Antwoorden en memo van college
op vragen GroenLinks over kunstgras
 
Enige weken geleden heeft GroenLinks vragen gesteld n.a.v. de mogelijke gezondheidsproblemen m.b.t. de rubberkorrels op kunstgrasvelden. Het college heeft deze nu beantwoord alsmede is er een memo van de wethouder verschenen.

link naar antwoorden:...

link naar memo kunstgras en rubber instrooi:....

__________________________________________________________

GroenLinks Oostzaan

GENOEG VAN MEER EN MEER ASFALT

GEEN VERBREDING A8 SNELWEG

We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merken en de laatste die haar kunnen stoppen. Daarom moeten er de komende jaren grote stappen worden gezet om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Behalve Luxemburg en Malta doen alle andere Europese landen het beter op het gebied van schone energie dan Nederland. Dat is op zijn minst al beschamend.
In dit licht gezien is de verbreding van de A8 absurd. Meer asfalt betekent meer files en meer uitstoot van o.a. ultrafijnstof en fijnstof. Dit is slecht voor het klimaat en slecht voor onze gezondheid en de gezondheid van onze kinderen. In Nederland waait vaak een westenwind en die blaast de vieze lucht recht over Oostzaan. Ook wordt een groot stuk van het Oostzanerveld afgesnoept. Het Oostzanerveld is een Natura 2000 gebied. Dat wil zeggen dat dit een Europees beschermd gebied is. De overheid heeft de plicht dit te beschermen en moet dit op zijn minst in stand houden zonder enige verslechtering. Dit is een uniek veenweidegebied , zelfs op wereldniveau, en belangrijk voor weidevogels en uniek veenmosrietland.

landschap_oostzanerveld

Waar de vogelbescherming een zaak in Europa tegen de overheid begint om de Nederlandse overheid te dwingen zijn verplichtingen na te komen gaat diezelfde Nederlandse overheid rustig het unieke Oostzanerveld, met zijn belang voor veenmosrietland en weidevogels, verkleinen. Ook neemt een veenweidegebied CO2 op. De opname van een gebied als het Oostzanerveld is ca. de uitstoot van CO2 van een stad als Amsterdam.
Het is dan ook om vele redenen ronduit absurd om deze snelweg nog verder te verbreden (de laatste verbreding is van slechts een paar jaar terug) en het is nu tijd om volop in te zetten op een zeer goed fietsnetwerk en het Openbaar Vervoer.

Laat u a.u.b. weten of u het hiermee eens bent en of u ideeën hebt om deze onzalige plannen tegen te houden.

Neem hier contact met ons op

Samen kunnen we veel!

__________________________________________________________
GroenLinks Oostzaan

Algemene Beschouwingen GroenLinks begroting 2017

Bert Jongert Fractievoorzitter

Zelfstandig, Groen en Sociaal
Geachte voorzitter, Vorig jaar in onze beschouwingen en in ons verkiezingsprogramma hebben wij aangegeven hoe GroenLinks ons dorp ziet. In deze Algemene Beschouwingen wil ik dit nogmaals en graag benadrukken: zelfstandig, groen en sociaal. Wij vinden dat de politiek dicht bij de bewoners moet blijven en een randvoorwaarde daarvoor is een zelfstandig Oostzaan. Als je een zelfstandig bestuur wilt, dan moet je ook laten zien dat het dorp door lokale politiek prima te besturen is. Een gezonde financiële situatie en een sluitende begroting zijn dus belangrijke voorwaarden. De brede coalitie van VVD, D66 en GroenLinks is nu twee jaar onderweg en voor ons ligt de begroting 2017 Voorzitter,
Een zelfstandig dorp betekent politiek dicht bij de inwoners. Oostzaners kunnen het hart op de tong hebben en door het jaar heen hebben we diverse insprekers gehad die van hun hart geen moordkuil maken. Naar de insprekers wordt goed geluisterd en hun inbreng wordt altijd meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming. De gemeenteraad kan echter niet met alle winden meevaren. Het is dus van belang dat de gemeenteraad een kader schept en beleid uitzet en deze uitgezette richting vasthoudt. Natuurlijk worden nieuwe inzichten hierin verwerkt, maar de koers wordt vastgehouden. Ik wil graag vanaf deze plaats onze coalitiepartners danken voor nu 2 jaar constructieve samenwerking. Ook wil ik de oppositie danken. Zij gaan een stevig debat niet uit de weg en houden daarmee de coalitie scherp. Hun grondhouding is coöperatief en de vele dossiers die de raad passeren worden op hun inhoud beoordeelt. Dank daarvoor. Natuurlijk danken wij ook het College en de ambtenaren voor het vele werk dat zij verzet hebben.

Voorzitter,
Een zelfstandig dorp kan niet zonder samenwerking met omliggende gemeente. Wij hebben regelmatig contact met onze GroenLinks collega’s in de omliggende gemeente. Natuurlijk onze partners in Over-gemeente Wormerland, maar ook de collega’s uit Waterland, Zaanstad en de Provincie Noord-Holland. Helaas hebben we geen afdeling in Landsmeer, dus dat is wat lastig. Wij merken wel een positieve houding bij onze collega’s t.o.v. uitbreiding Over-gemeente. Om misverstanden te voorkomen; ik heb niet de indruk dat Zaanstad zich bij Over-gemeente wil aansluiten…. Natuurlijk zijn er ook vele onderlinge contacten op College niveau. Misschien kan straks de burgemeester in hun termijn een korte up-date geven hoe de contacten en het proces aangaande uitbreiding Over-gemeente loopt?

Voorzitter,
We hebben de afgelopen jaren stevig moeten bezuinigen. Dit jaar is dit iets minder noodzakelijk geweest. Echter het is altijd een puzzel om de schaarse middelen in te zetten en tot een sluitende begroting te komen. Zoals gezegd onze leidraad voor Oostzaan is zelfstandig, groen en Sociaal.

De overheveling van de jeugdzorg en langdurige zorg naar de gemeente, de zogeheten decentralisatie, is goed op stoom gekomen. Het gaat om een complex proces waarbij van de gemeente en samenwerkende partijen veel wordt gevraagd. De fractie van GroenLinks heeft waardering voor hetgeen bereikt is, maar maakt zich wel zorgen over de te lange wachttijden en doorlooptijden. Wij vragen het College om deze terug te brengen tot minimaal de afgesproken normen. Ook zien we graag dat begroting en bestedingen in de beide domeinen van zorg gelijk op gaan zodat niet nog een keer gelden van het ene maar het andere domein hoeven te worden overgeheveld. Wij vragen u beter grip te krijgen op inkoopprocessen, uitgaven en facturering.
Wat betreft het uiteindelijke doel, het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie voor cliënten, kunt u aangeven in hoeverre de transformatie van de zorg en de lokale uitvoering daaraan heeft bijgedragen? Worden zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname van bewoners groter bij deze nieuwe aanpak? Zo ja kunt u daar concrete voorbeelden van geven? Zo nee, wat gaat u nog verder verbeteren? Heeft u ook de eigen kracht methode ingezet? Betekent de nieuwe aanpak ook dat eerder wordt ingegrepen en dat minder beroep moet worden gedaan op specialistische zorg?
In de NRC van afgelopen zaterdag hebben specialisten in de jeugdzorg kritiek dat zij hun werk niet meer goed kunnen doen omdat gemeente op hun stoel zijn gaan zitten. Heeft u deze geluiden ook opgepikt? Bent u het eens met deze uitspraken? Zo ja, wat gaat u doen om de jeugdpsychiater weer de eigen professionele ruimte te geven?

Wat betreft de uitvoering van de Participatiewet is de fractie van GroenLinks blij dat de grote buurgemeenten elkaar hebben gevonden in het opzetten van een gemeenschappelijk Participatiebedrijf waar Oostzaan plaatsen kan inkopen voor de huidige WSW-ers. GroenLinks verwacht van het College wel een sterke verbetering van de uitstroomcijfers naar werk. Die zijn tot nu toe onder de maat. Kan het College concreet aangeven wat zij op dit punt wil bereiken, de resultaten wil verbeteren en hoe zij dat denkt aan te pakken? Kan het College aangeven hoe zij de werkgevers gaat aanspreken? Kan het College aangeven hoe zij jongeren met een verstandelijke beperking, jongeren uit het praktijkonderwijs, aan werk en inkomen gaat helpen nu de Wajong voor de meesten van hen is uitgesloten?

Voorzitter,
De gemeente is er niet alleen voor de kwetsbare bewoners, maar ook voor de meer zelfredzame.
Bewoners die wel gebruik willen blijven maken van huidige maatschappelijke voorzieningen zoals de Bibliotheek. GroenLinks dringt er bij u op aan deze voorziening te behouden en te versterken en daarvoor de middelen te vinden. Bij voorkeur op de huidige locatie in het centrum, ons gemeenschapshuis De Kunstgreep. Uiteraard in samenhang met andere maatschappelijke voorzieningen en onderwijskundige en culturele instellingen. Ontwikkeling en educatie van bewoners, jong en oud is een fundament voor een goed functionerende gemeenschap.

Naast deze belangrijke sociale thema’s is het belangrijk dat wij onze afspraken nakomen. Het Centrum Jong zou tijdelijk op de plek naast De Rietkraag komen. Wij willen dat deze situatie nu recht doet aan de afspraken met de buurt en dat het Centrum Jong verplaatst wordt. Hiervoor dienen we een motie in.

Voorzitter,
Het regelmatig kunnen aanbieden van huisvuil is belangrijk voor inwoners van een gemeente. Wij zien graag dat Oostzaners hun grofvuil ook op zaterdag naar de gemeentewerf kunnen brengen en dat de kosten beheersbaar blijven. Hiervoor dienen we ook een motie in. We willen hierbij opmerken dat er vanuit het Rijk de opdracht komt, of er misschien al is, dat het huisvuil per inwoner drastisch teruggebracht moet worden. Kan het College bevestigen of die opdracht komt of er al is? En zo ja, hoe hierop ingespeeld gaat worden?

Voorzitter,
Oostzaan is een uniek dorp, liggend in een uniek veenweidegebied en met het prachtige Twiske naast spreekwoordelijk ieders deur.
Het unieke te vernieuwen zonder afbreuk te doen aan het karakter van Oostzaan en de natuurwaarden om ons heen is een uitdaging die de fractie van GroenLinks graag aangaat.

Het Oostzanerveld blijft een gebied waar wij ons zorgen over maken. Het is een Natura 2000 gebied waar wij als gemeente medeverantwoordelijk voor zijn om dat in stand te houden. Wij zijn dan ook tevreden dat de gemeente ook dit jaar er weer geld voor reserveert. Wij vragen het College om in het overleg met o.a. SBB te komen tot een goede besteding van dit geld, gericht op het open houden van het veenweidegebied. Verder willen wij graag zien dat het College blijft inzetten op het benaderen van particulieren die grond bezitten in het Oostzanerveld om hen te overtuigen onderhoud te plegen aan hun grond of het anders over te dragen aan bv SBB.
Vorig jaar hebben wij het College gevraagd om werk te maken van het aanschrijven van eigenaren van percelen in het Oostzanerveld om hun percelen, zoals het bestemmingsplan voorschrijft, schoon te maken. Ook is een motie van soortgelijke strekking reeds door de gehele raad aangenomen op 29 oktober 2012. De wethouder heeft aangegeven dat de eigenaren zijn aangeschreven. Wij zijn blij dat deze wethouder hier nu echt werk van maakt. Wij horen graag van de wethouder wat de stand van zaken is op dit moment. Concrete vragen zijn: Is er verdergaande verbetering in het schoonmaken door particuliere eigenaren? Zo niet, gaat er verder handhavend opgetreden worden?

Verder blijft het van belang om in overleg met de provincie te komen tot het verlenen van subsidies aan beheerboeren. Boeren in het Oostzanerveld moet met name gericht zijn op het beheren van het Natura 2000 gebied en dat kan alleen met subsidies gerealiseerd worden.

Voorzitter,
Nieuwe woningbouw op bescheiden schaal zal moeten aansluiten op dit groene karakter van ons dorp. Ook het verbeteren van losse woningen en woningblokken in het licht van hedendaagse eisen en wensen dient te passen in deze visie op ons dorp.

De hoogspanningsproblematiek lijkt met de uitkoop van enkele woningen te worden afgekocht door Den Haag. Een fopspeen voor de betrokken bewoners. GroenLinks eist nog steeds dat er echte oplossingen komen, waarbij het risico voor alle bewoners wordt teruggebracht tot nul. Verplaatsen is voor ons de enig te accepteren uitkomst, bv. Integreren met de A8 wanneer een drastisch ander tracé niet mogelijk is.

Voorzitter,
De reserves van het Twiske raken uitgeput. Hoewel het recreatieschap op dit moment niet in de problemen zit maken wij ons toch grote zorgen. Er zijn geen inkomsten meer uit rente en de invulling van Twiske Poort is ook nog niet gerealiseerd. De overheden maken terugtrekkende bewegingen wat betreft ondersteuning terwijl het ook hier een Natura 2000 gebied betreft. Wethouder, kunt u ons verduidelijken wat de eventuele scenario zijn om te zorgen dat het gebied niet vervalt aan projectontwikkelaars die, wat ons betreft, onwenselijke projecten willen gaan realiseren.
We zijn verheugd dat het College vaart maakt met zeer belangrijke en diverse duurzaamheidsprojecten als onder andere LED verlichting voor de openbare weg, structuurvisie Groen, duurzame markt en zonnepanelen op openbare gebouwen.
De fractie van GroenLinks wil verder dat de verlichting in Oostzaan ter wille van de veiligheid van weggebruikers en bewoners niet faalt. Dit gebeurt momenteel te vaak. Kan het College aangeven hoe zij bij de beheerder gaat afdwingen om dit te realiseren.

Los van dat is het ook fijn dat de nachtelijke kwaliteit van de sterrenhemel af en toe zichtbaar is. Wij vragen het college dan ook om vanaf volgend jaar mee te doen aan de Nacht van de Nacht.

Voorzitter,
Veiligheid is een belangrijk thema voor GroenLinks. Wij zijn blij dat de wethouder zeer serieus werkt maakt van een gedegen verkeersplan. Er is veel inspraak nodig en de wethouder geeft hier volop ruimte aan. Dat vinden we belangrijk en ondersteunen we volkomen, maar zijn ons ook bewust dat het nooit zal lukken om iedereen tevreden te stellen. Voor GroenLinks staat echter 1 aspect altijd bovenaan; de veiligheid van voetgangers en fietsers. Terug naar 30 km is daarbij een zeer goed begin. Naast de veiligheid vermindert dit ook de uitstoot van ultra fijnstof en fijnstof door auto’s die dezelfde voetgangers en fietsers direct inademen. Ook belangrijk voor de gezondheid dus. We zien uit naar het verkeersplan. Een kanttekening wil ik hierbij maken; wij zien graag dat iedereen in ons dorp zijn of haar verantwoording blijft nemen in het geven van het goede voorbeeld. Regels en weginrichting kunnen we vanuit de politiek beïnvloeden, verkeersgedrag en mentaliteit niet.

Er is ruimte gemaakt in de begroting voor het terugbrengen van een BOA. Er is een fors bedrag gereserveerd voor de financiering van deze BOA. Er leven bij ons nog wel vragen naar de uiteindelijk en feitelijk bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid in ons dorp. We willen dat deze BOA zo efficiënt mogelijk wordt ingezet. We dienen hiervoor een motie in. Ook vragen wij ons af wanneer de ons beloofde tweede wijkagent komt. Kan het college hier al meer over zeggen?

Tot slot voorzitter, Wij kunnen niet om de actualiteit heen.
Er zijn vergevorderde plannen om de A8 te verbreden. Laat duidelijk zijn dat GroenLinks hier fel tegen is. Rijkswaterstaat steelt Groen van het Oostzanerveld en geeft er asfalt voor terug. Dit betekent dat er extra rijstroken met file staan met allemaal fijnstof uitbrakende auto's. Meer asfalt is meer file is meer uitstoot! Met een overwegende westenwind betekent dit dat de inwoners van Oostzaan deze vieze fijnstof lucht mogen inademen. Naast de grote aantasting van het Oostzanerveld is dit gewoon zeer slecht voor de gezondheid, waarbij vooral kinderen kwetsbaar zijn voor het inademen van fijnstof en ultrafijnstof. Ook verwachten wij een verdere toename van geluidoverlast. Wij willen een gezonde leefomgeving en vragen het College om er alles aan te doen om deze onzalige verbreding tegen te houden. Zet in op verbetering van het OV en een goed fietsnetwerk in plaats van asfalt.

Daarnaast hebben we nog de onverkwikkelijke situatie van de grote hoeveelheid gevonden harddrugs bij de Stichting Topvoetbal Oostzaan. Wij roepen het Openbaar Ministerie op haast te maken met deze zaak, zodat er duidelijkheid komt en deze onverkwikkelijke zaak afgerond kan worden. OFC is een mooie en 1 van Oostzaans grootste verenigingen, waar vele, jong en oud, plezier beleven aan het voetballen. Dat willen wij graag zo houden! Wij vragen het College om de vinger aan de pols te houden en de raad direct te informeren bij nieuwe ontwikkelingen.

Een zelfstandig, Groen en Sociaal Oostzaan. Er is veel bereikt, maar de uitdagingen zijn groot. Wij zijn klaar om die uitdaging het komende jaar aan te gaan. Dank u wel voorzitter


__________________________________________________________

__________________________________________________________

TERUG