Afdelingsinformatie GroenLinks Oostzaan

Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van GroenLinks in Oostzaan. Het bestuur bestaat naast de gemeenteraadsfractie en de ondersteuning van de fractie. In gezamenlijke vergaderingen vindt uitwisseling van standpunten plaats vanuit het politieke draagvlak en de GroenLinks uitgangspunten van rechtvaardigheid en zorg voor ons leefmilieu.

Het bestuur bestaat uit:
  • Rob Monen (voorzitter)
  • Riekje Boerma (secretaris)

De fractie
De GroenLinks fractie in de raad bestaat uit:
  • Bert Jongert (fractievoorzitter)
  • Arjen Ronner
  • Cindy de Boer
De ondersteuning bestaat uit:
  • Marja van der Pol-Gase
  • Hester StrooGroenLinks levert een wethouder:
  • Joop Klinkhamer


TERUG