GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks Oostzaan

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Registratienr.: 35/16

Datum: 22 mei 2016

Onderwerp: Ultrafijnstof


Inleiding
Op 14 april 2016 stelde de fractie van Groen Links naar aanleiding van een uitzending van
Zembla enkele vragen over het vervolgonderzoek naar Ultrafijnstof. Wij danken het college voor de antwoorden.

De antwoorden zijn aanleiding voor enige verduidelijking. Daarom hebben wij nog een aantal vervolg vragen.

1. Het grootschalige onderzoek van de RIVM naar de gezondheidsaspecten houdt ook in dat er meetpunten (die de luchtvervuiling in Oostzaan meten) komen?

2. Kan u iets meer zeggen over de opzet van het onderzoek?

3. Wanneer gaat het onderzoek van de RIVM starten?

4. Het onderzoek gaat 4 a 5 jaar duren. Zijn er tussentijdse resultaten te verwachten? Wordt het college, maar zeker ook de raad en Oostzaners op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek?

__________________________________________________________

TERUG