GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks Oostzaan

Amendement nr
RVS …16/67.

Onderwerp:

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d 19 december 2016

Gehoord de beraadslaging,
  • dringt aan bij het college het volgende artikel op te nemen in de APV

- Het houden van veemarkten, paardenrennen of andere paardenevenementen is niet toegestaan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:
Dit artikel toch op te nemen uit voorzorg.
Het houden van dergelijke evenementen zijn dieronvriendelijk en paardenrennen kunnen risico's opleveren voor dier en mens


Namens, D66, GroenLinks
Cindy de Boer


TERUG