GL_ZIDT_badge_H_RGB

Persbericht: Oud-wethouder heeft gemeenteraad adequaat geinformeerd
april 2010

Oud-wethouder Monen (GroenLinks) heeft Gemeenteraad ‘adequaat geïnformeerd’.
In het Noord-Hollands Dagblad van 20 april beweerde de fractievoorzitter van de VVD, Tine Schaafsma, dat uit nieuw onderzoek zou blijken dat Oostzaan er financieel veel slechter voor staat dan oud-wethouder Monen de gemeenteraad altijd heeft voorgehouden. Uit de antwoorden op de vragen van GroenLinks aan het nieuwe College blijkt dat deze beweringen van de VVD onjuist zijn.
Het nieuwe College met de VVD- wethouder van financiën, Jan van Run, is ‘van mening dat de voormalig wethouder de gemeenteraad adequaat heeft geïnformeerd’ (citaat uit Beantwoording van Het College). Ook het door mevrouw Schaafsma aangehaalde onderzoek waaruit zou blijken dat de financiële positie (in het bijzonder de risiconorm op het gebied van de leningenpositie) veel slechter is dan voorgesteld, is bij het College ‘niet bekend’ aldus de beantwoording door het College.
GroenLinks is tevreden met de beantwoording van deze vragen en voelt zich gesteund in haar vertrouwen in het financiële beleid van de oud-wethouder van GroenLinks. “Wel vind ik het beschamend dat getracht is met deze handelswijze de goede naam van Rob Monen te beschadigen,” aldus Arjen Ronner van GroenLinks, “Deze wijze van politiek voeren spreekt me niet aan. Ik hoop dat we het na dit incident weer over de inhoud kunnen hebben in plaats van het ondoordacht aanvallen van personen. Oostzaan is niet gebaat bij zwartmakerij.”