GL_ZIDT_badge_H_RGB

Persbericht: Help het Oostzanerveld behouden
januari 2011


Help het Oostzanerveld behouden.
In de afgelopen vergadering van de Gemeenteraad van Oostzaan heeft de VVD een motie ingediend waarin de wethouder opgeroepen wordt om met Staats Bos Beheer en het Hoogheemraadschap in gesprek te gaan en ze nadrukkelijk duidelijk te maken dat ze hun beheerplicht met betrekking tot het onderhoud en het baggeren in het Oostzanerveld binnen afzienbare tijd moeten nakomen.
Een op zich sympathieke motie uit een onverwachte hoek namelijk van VVD Oostzaan. De partij die tot nu toe tegen eerdere moties voor het behoud van Oostzanerveld heeft gestemd vraagt zich nu ineens af of de halvering van het budget (van 80 naar 40 mln Euro) effect zal hebben op de (eigen) achtertuin. Deze bezuiniging op het natuurbeheer komen echter voort uit plannen van het huidige kabinet van VVD en CDA.
VVD Oostzaan wil dat er meer gebeurt aan natuurbeheer voor minder geld en zonder zelf daarvoor actie te willen ondernemen bijvoorbeeld richting de VVD Tweede Kamer fractie. Een makkelijk standpunt.
De VVD verwijt Staatsbosbeheer ook dat er niet of nauwelijks iets gedaan wordt aan onderhoud en beheer terwijl er buiten de eigen werkzaamheden al acht jaar met een ploeg vrijwilligers hard gewerkt wordt aan het herstel van het veld. Ook 5 februari gaat deze grote groep vrijwilligers onder leiding weer aan de slag om de verruiging van het gebied in te dammen zodat de weidevogels straks weer vrij zicht hebben op hun kroost.
We zijn benieuwd hoeveel VVD politici hun laarzen aan willen trekken en zich werkelijk gaan inzetten voor het behoud van het Oostzanerveld. Ook de (CDA-)wethouder uit Amstelveen zou er goed aan doen om zich op die manier op- en in de Oostzaanse “ werkvloer” te verdiepen voor hij het gesprek aangaat. Iedereen is van harte uitgenodigd om de handen uit de mouwen te steken en om samen aan het Oostzanerveld te werken.