GL_ZIDT_badge_H_RGB

Hoogspanningskabels niet door het Twiske
(31 mei 2011)


Hoogspanningskabels niet door het Twiske,
maar toch ondergronds?

Op 26 mei had de Oostzaanse gemeenteraadfractie van GroenLinks bezoek van GroenLinks Tweede-Kamerlid Bruno Braakhuis. Een belangrijk onderwerp was de Hoogspanningskabels-problematiek in ons dorp. In Oostzaan zagen we tot op heden politici die in verkiezingstijd poolshoogte kwamen nemen en vooral veel sympathie betuigden.
De discussie is na de hoorzitting in Den Haag, op scherp gezet door het plan van minister Verhagen om de kabels door het Twiske te laten lopen.
In dit gesprek ging het vooral over echte alternatieven en de politieke haalbaarheid daarvan.

Het 380 Kv-tracé loopt van Diemen tot Beverwijk. Overal waar de hoogspanningskabels in de buurt van woningen lopen is er door de straling een gezondheidsrisico voor vooral jonge kinderen die daar ernstige gezondheidsschade van kunnen krijgen, zoals kinderleukemie. De minister kwam vorige week met een plan om de kabels door het Twiske te laten lopen.
Er zijn alternatieven om de schade te beperken, de kabels zouden ondergronds kunnen lopen, of er zou een nieuw tracé kunnen worden aangelegd via het Noordzeekanaal, waarbij er nauwelijks woongebieden wordt aangedaan.

hoogspanningskabelsoostzaan oostzaan 01

Volgens Bruno Braakhuis is het alternatief van de CDA-minister om de hoogspanningskabels door het Twiske te laten lopen een alternatief ‘voor de bühne’. Zodat hij achteraf kan zeggen wel alternatieven te hebben aangedragen, maar dat die op weerstand stuitten.
Het Tweede Kamerlid was het met de fractieleden eens dat het realistischer is om te kijken naar het alternatief om de kabels in woongebieden ondergronds te laten lopen. De kosten om een kilometer hoogspanningskabel ondergronds aan te leggen zijn 12 miljoen euro, en vooral in Japan is er veel ervaring mee opgedaan. De kosten zijn over 40 jaar af te schrijven, en als je naar het totale tracé kijkt betreft dat ongeveer 10 kilometer. Technisch gezien zou ongeveer 20 kilometer van het tracé ondergronds kunnen worden aangelegd.

Op 9 juni zal het onderwerp opnieuw worden besproken in de vaste commissie van de Tweede Kamer. Bruno Braakhuis zegde de Oostzaanse GroenLinksfractie toe dat hij een motie in zal dienen om in de woongebieden zoals de Kerkstraat en het Zuideinde in Oostzaan, de kabels ondergronds te laten lopen. Hij verwachtte dat hij daar, met een krachtige lobby een meerderheid voor kan krijgen in de Tweede Kamer. Zeker als ook René Leegte van de VVD zijn beloftes na zal komen. Hij schat in dat de minister aanvankelijk de motie zal ontraden, maar niet om een Kamermeerderheid heen kan.

Reactie van de GroenLinks fractieleden
Volgens Arjen Ronner laat het Twiske-alternatief van Verhagen, hoe verwerpelijk dan ook, wél zien dat er wordt nagedacht over alternatieven. Bert Jongert, had na het gesprek het idee dat er nu eindelijk een eind in zicht is van de lange weg, die onder andere het comité 380Kv heeft moeten gaan, om de zorgen voor de omwonenden van de hoogspanningskabels weg te nemen. Het gaat hier, aldus Marja van der Pol, om de gezondheid van de Oostzaanse omwonenden van de hoogspanningskabels én alle andere Nederlanders die aan deze gevaren worden blootgesteld.
Bruno Braakhuis begon direct, nadat hij de situatie in Oostzaan nog eens met eigen ogen had bekeken, met het bellen van collega-Tweede Kamer leden om het lobby-werk voor de politieke haalbaarheid van het voorstel veilig te stellen.
De GroenLinksfractie wacht in (hoog-)spanning het resultaat af.

_______________________________________________________

TERUG