GL_ZIDT_badge_H_RGB

Oostzaanse Hoogspanningsproblematiek op het Binnenhof (22 april 2011)

Oostzaanse Hoogspanningsproblematiek op het Binnenhof

Donderdag 14 april jl. vond in de Tweede Kamer de hoorzitting plaats over de hoogspanningsproblematiek in Oostzaan.
Vanuit ons dorp was een volle bus afgereisd naar Den Haag. In de bus Kees Lust van de Kerkstraat, die pal onder de mast en kabels leeft met zijn gezin, leden van het Comité 380 KV, een heel gezelschap direct omwonenden en een aantal raadsleden, waaronder de gehele raadsfractie van GroenLinks.
Kees Lust deed op emotionele wijze zijn verhaal over de jarenlange strijd tegen instanties die doof leken voor zijn zorgen over de gezondheidsrisico’s van het wonen onder de hoogspanningsmasten. De deelnemende Kamerleden, waaronder Bruno Braakhuis van GroenLinks, waren zeer onder de indruk van zijn verhaal. De Kamerleden stelden dat er nog eens nadrukkelijk gekeken moet worden naar alternatieven voor de masten in Oostzaan. De Kamerleden waren ontzet over de manier waarop TenneT de afgelopen 6 jaar met de belangen omwonenden is omgesprongen. De wetenschappers Ronald van der Graaf en Lucas Reijnders hadden een duidelijke boodschap, het is zeer aannemelijk dat het wonen dichtbij de masten een verhoogde kans op kinderleukemie kan opleveren. Deze ernstige boodschap hebben de Kamerleden goed in hun oren geknoopt en zal waarschijnlijk leiden tot een Kamerdebat over de hoogspanningskabels. Zicht op een oplossing is er nog niet, maar het probleem is nu wel erkend. GroenLinks zal samen met de andere partijen in de raad en het Comité 380 KV door knokken tot een echte oplossing afgedwongen is. Oostzaan en de omliggende Gemeentes hebben inmiddels toegezegd om opnieuw naar alternatieven te gaan kijken, zoals de Noordzeekanaal variant.

_______________________________________________________

TERUG