GL_ZIDT_badge_H_RGB

Huurders in de knel (4 april 2011)

Huurders in de knel
Het huidige kabinet van CDA en VVD heeft de aanval geopend op de huurwoning. Na het gedwee volgen van de Europese aanwijzing waardoor mensen met een inkomen boven 33.614 Euro haast niet meer in aanmerking komen voor een huurwoning volgen er meer maatregelen. Maatregelen die minister Donner van het CDA neemt om zogenaamd woningmarkt te verbeteren.
GroenLinks Oostzaan ziet echter slechts een enorme verslechtering in deze plannen. In het bijzonder jongeren zullen hiervan het slachtoffer worden. Twee voorstellen zijn met name erg slecht. Het eerste voorstel is het toekennen van extra woningwaarderingspunten aan woningen. Met het toe kennen van deze extra punten kan de huur voor nieuwe bewoners van woning met 120 Euro omhoog gaan. Het tweede voorstel is om mensen met een inkomen boven de 43.000 Euro bruto per jaar een extra huurverhoging van 5% te geven boven op de normale huurverhoging. Hierdoor kunnen de huren wederom met een flink bedrag worden verhoogd.
Door de toegang tot de huurmarkt te voorzien van enorme drempels, zal het haast niet meer mogelijk worden om als starter een huurwoning te krijgen. Daarnaast zal ook de doorstroom verslechteren, bij het verhuizen van de ene huurwoning naar de andere huurwoning zijn namelijk ook deze drempels opgeworpen. Ouderen die bijvoorbeeld kleiner willen gaan wonen zullen in hun oude huis blijven zitten omdat zij of geen nieuwe huurwoning kunnen krijgen of veel meer huur gaan betalen. Hierdoor kunnen gezinnen niet in de woningen van de ouderen komen. Gevolg is dat de gehele woningmarkt stagneert.
Dit kabinet legt aan alle kant de mensen met enorme hypotheken in de watten. Over ingrijpen bij de hypotheken van villabewoners wordt niet eens nagedacht terwijl de huren voor mensen met een modaal inkomen zullen stijgen. De zogenaamde ´hardwerkende Nederlander´ waar dit kabinet van CDA, VVD met steun van de PVV voor zou staan beschermt in de praktijk slechts de rijken.
Terwijl het verkrijgen van een hypotheek steeds moeilijker wordt voor deze groep van mensen met een modaal inkomen wordt de toegang tot huurwoning geblokkeerd. GroenLinks Oostzaan wil hierover de discussie starten. GroenLinks Oostzaan is voorstander voor gelijke kansen voor iedereen op de woningmarkt en tegenstander van een onevenredig grote subsidie voor mensen die in kapitale villa´s wonen.
_______________________________________________________

TERUG