GL_ZIDT_badge_H_RGB


Informatieavond hoogspanningskabels

hoogspanning01hoogspanning02


GEZONDHEIDSRISICO’S AFKOPEN ?


Hoe ziet het voorstel van de uitkoopregeling er uit voor de mensen die in de buurt wonen van de hoogspanningskabels?

De fractie van GroenLinks heeft nog veel vragen.

Wat zijn de gevolgen……. Is er nog een alternatief mogelijk……. Wat zijn de oplossingen voor de gezondheidsrisico’s ?

GELOPEN RACE?

Op woensdag 28 september organiseert de afdeling GroenLinks Oostzaan een informatieavond in de KunstGreep. We willen de inwoners van Oostzaan op de hoogte stellen van hoe het voorstel van Minister Verhagen, dat in november in Den Haag wordt besproken, er uit ziet, en of we via de politiek nog alternatieven kunnen aandragen.
Daarvoor hebben we het Tweede Kamerlid Bruno Braakhuis uitgenodigd en nodigen u als omwonenden en betrokkenen uit om uw vragen en zorgen mee te geven naar de behandeling van het voorstel.


WAT IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEMEENTE OOSTZAAN ?

Neemt de gemeente Oostzaan haar verantwoordelijkheid wat betreft de gezondheidsrisico’s, is er samenwerking met andere gemeentes die hoogspanningskabels over haar gebied heeft lopen, laat de gemeente de beslissing over aan individuele omwonenden of is er een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, hoe snel wordt het uitkoopvoorstel uitgevoerd, wat gebeurt er met de uitkoopstrook, laten we de uitvoering over aan Economische Zaken (100% eigenaar van Tennet) of speelt de gemeente een rol? Vragen, vragen, vragen………… hoe krijgen we antwoorden?


Wij zijn op zoek naar antwoorden, mogelijkheden en oplossingen.
U ook? Kom naar de bijeenkomst en laat uw invloed gelden!

28 september KunstGreep 20:00. GroenLinks Oostzaan

_______________________________________________________


TERUG