GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks
Motie vreemd aan de orde van de dag

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 5 februari 2007


Gehoord hebbende de beraadslaging met betrekking tot de effecten van de tracewijzigingen 2
e Coentunnel
draagt het college op in overleg te treden met Rijkswaterstaat om de hieronder vermelde punten in het belang van de inwoners te effectueren

 • a) het geluidsscherm langs de A8 door te trekken tot het BP station
 • b) het geluidsscherm te wijzigen in een luchtscherm
 • c) een zuiverend filter te plaatsen in het afzuigsysteem van de 2e
  Coentunnel
 • d) duidelijkheid omtrent de effecten van de verkeerstoename op de
  Verlengde Stellingweg cq de resultaten van het toegezegde
  onderzoek.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:
 • a) in 2004 zou het doorgetrokken worden tot het BP station
 • b) een luchtscherm neemt de uitstoot van het verkeer op en
  werkt tevens als geluidsscherm
 • c) de vervuilde lucht uit de tunnel wordt op 25 m hoogte
  uitgestoten
 • d) al eerder door de raad aangenomen besluit wat nog niet door
  RWS is uitgevoerd

GroenLinks

A.F.B. Ronner
M.H.J. van der Pol-Gase
J.H.M. KlinkhamerAangenomen/verworpen
(in te vullen door griffier)
Raadslid
Voor
Tegen
T.K. Schaafsma


D. van der Lugt


A.J. van der Heijden


M. Boom


R.H. van Dijk


P. Beudeker


J.H.M. Klinkhamer


M.H.J. van der Pol


A.F.B. Ronner


J.M. Zondervan


K.W. Buis


T. Flens


E. de Jong
__________________________________________________________

TERUG