GL_ZIDT_badge_H_RGB


Motie fietsbrug plan Meyn (28 nov 2011)

Op 28 november is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met de Motie “Fietsbrug plan Meyn”. Alle gemeenteraadsfracties hebben de Motie van GroenLinks mede ondertekend.
In de motie krijgt het college de opdracht om te onderzoeken of zo’n brug haalbaar is.
“Natuurlijk gaat GroenLinks ervan uit dat dit haalbaar is. Het is een kwestie van kiezen en wij gaan ervan uit dat de veiligheid van vooral fietsende kinderen het waard is. Het mes snijdt tenslotte aan twee kanten. De sportverenigingen in het Twiske en de scholen de Rietkraag en Korenaar zijn nu bereikbaar zonder dat men over ’t Noordeinde of door de Kerkbuurt hoeft te fietsen en daarnaast is men dus ook sneller geneigd om de fiets te pakken wat weer autoverkeer scheelt.” aldus Bert Jongert gemeenteraadslid voor GroenLinks.

Motie
Fietsbrug Plan “Meyn”
De raad van de gemeente Oostzaan bijeen op “28 nov 2011
Gezien hebbende presentatie bouwplan “Meyn”

Constaterende
Dat dit bouwplan voorziet in circa 120 woningen. Dit bouwplan komt naast Roemersloot die soortgelijke aantal woningen heeft. In plan Roemersloot veel kinderen wonen en dit ook de verwachting is in plan “Meyn”. Naast autobewegingen op het Noordeinde en Kerkbuurt zal ook het aantal (schoolgaande) fietser op deze wegen toenemen. Er is nu de kans om dit behoorlijk te verminderen door het aanleggen van een fietsbrug.

Besluit
Het college opdracht te geven om de mogelijkheden van de aanleg van een fietsbrug, bv. ter hoogte van “Boothuis Schaft (in de plannen is dit openbare ruimte), inclusief financiering te onderzoeken en daar de raad in het 1e kwartaal van 2012 over te informeren

Financiering
Zie onder besluit. Het college kan bv een substantiële bijdrage uit onderhandelen met de Projectontwikkelaar. Een ander idee is om een bijdrage uit de Provinciale subsidie ter vermindering van Fijnstof te laten komen. Ook bij de ROA zijn er mogelijkheden om fietsveilige routes te realiseren.

Toelichting
Plan Roemersloot en Meyn wordt gezamenlijk zo’n 240 woningen groot. De scholen en sport accommodaties (toegang tot het Twiske) worden door aanleg van een fietsbrug zeer goed bereikbaar voor bewoners, in het bijzonder kinderen/ouders, op de fiets. Zij hoeven dan niet meer over het Noordeinde, Haal of Kerkbuurt. Dit komt de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor kinderen, ten goede. Daarnaast draagt een goede bereikbaarheid per fiets er ook toe bij dat er minder autobewegingen komen. Ook dit komt de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit ten goede.


Fractie: GroenLinks
D 66
Julius
PvdA
CDA
VVD

______________________________________________________

TERUG