GL_ZIDT_badge_H_RGB

Motie van GroenLinks aangenomen
(30 mei 2011


Motie van GroenLinks om subsidiebedrag Duurzame Energie te verdubbelen met 12 stemmen voor en slechts 1 tegen aangenomen.

De provincie Noord Holland stelt 7000 euro beschikbaar in het kader van de Subsidieregeling Duurzame Energie. Particuliere huiseigenaren kunnen deze subsidie aanvragen voor bv het plaatsen van zonnepanelen.
In een motie heeft GroenLinks (mede ondertekend door D'66)30 mei j.l. het college gevraagd om dit bedrag te verdubbelen. Alleen het CDA was hier op tegen. Verder heeft de gehele raad voorgestemd. Gemeenteraadslid Bert Jongert was hier zeer blij mee en complimenteerde de VVD: 'CDA en VVD zijn toch de partijen van en voor de "oude" olie economie. Dat de VVD deze stap heeft gezet en voor de motie heeft gestemd is verheugend. 1 van de peilers van een moderne en sterke economie is de omschakeling naar duurzame vormen
van energie. Dit is een klein signaal, vanuit een mooi maar klein dorp,
dat het anders kan en moet'.

_______________________________________________________

TERUG