GL_ZIDT_badge_H_RGB

Een nieuwe Noorderschool: Haalbaar en Betaalbaar (februari 2011)

Een nieuwe Noorderschool; Haalbaar en betaalbaar

De gemeenteraad van Oostzaan heeft onlangs, met uitzondering van Groen Links Oostzaan, ingestemd met een bijdrage van 1 miljoen euro bestemd voor de nieuwbouw van de Noorderschool. Naast dit enorme bedrag van de gemeente komt er ook nog een groot bedrag van de koepelorganisatie van de openbare basisscholen bovenop. Ook dit is gemeenschapsgeld. Kortom een enorme investering in de Noorderschool.

Waarom is Groen Links Oostzaan hier tegen?
Wij vinden dat elke leerling een optimale huisvesting verdiend. Dit geldt dus ook voor de leerlingen van de Noorderschool. Echter wanneer we naar het huidige leerlingen bestand kijken dan zitten er 86 leerlingen op school. Van deze leerlingen wonen er 20 niet in De Haal, Heul, Noordeinde of Roemersloot. Dit betekent dat ruim 23% (ongeveer 8% komt zelfs van buiten Oostzaan) van de leerlingen makkelijk naar de twee andere, kwalitatief zeer goede, openbare basisscholen in Oostzaan zouden kunnen gaan.
In de toekomst zullen zelfs nog minder leerlingen de school gaan bezoeken, waardoor zelfs het wettelijke minimum bereikt zou kunnen worden en de school met sluiting kan worden bedreigd (zie ‘Aantallen leerlingen’).

Ook de financiële dekking van het College van VVD, CDA en PvdA werpt vele vragen op bij GroenLinks. Het college gaat er vanuit dat de verkoop van 2 z.g. schoolwoningen die vast zitten aan de Kweekvijver dit bedrag gaan opbrengen. Wij vragen ons dat, zeker in de huidige woningmarkt, sterk af.
Wanneer de dekking niet (volledig) lukt moet er dus ergens anders op bezuinigd worden. Wij zijn zeer benieuwd (en bezorgd)op welke posten dit dan moet (onderwijs?, armoedebeleid?).

Wat wil GroenLinks dan?
GroenLinks Oostzaan vindt dat er nu een buitensporige investering wordt gedaan in de Noorderschool. Een investering die per leerling vele malen hoger is dan voor de overige leerlingen in Oostzaan. Bovendien is het bestaansrecht van deze school niet zeker. GroenLinks Oostzaan is vóór een investering in de Noorderschool, een investering in goede onderwijsfaciliteiten. En niet in een (veel te) dure school voor een kleine groep leerlingen.
De Noorderschool kan deze faciliteiten krijgen, tegen een veel lagere investering. Een investering die leidt tot een goede huisvesting voor de leerlingen en voor het team van docenten. Kortom een GroenLinks Oostzaan gaat voor een Noorderschool die haalbaar en betaalbaar is.
Hoewel het niet bouwen van een compleet nieuwe school niet bij iedereen
goed valt, staat GroenLinks, ook bij moeilijke keuzes, voor haalbare, betaalbare en ook rechtvaardige oplossingen voor iedereen in Oostzaan

Voor een verdere verdieping in de berekeningen rondom de Noorderschool verwijzen wij naar de onderstaande tekst. Hieruit blijkt dat ondanks de nieuwbouw op het oude Meijn-terrein er een dalend aantal leerling wordt voorspeld.

Aantallen leerlingen
Wanneer we kijken naar de prognose voor het leerlingen bestand van de Noorderschool in de komende jaren (brief 20 okt. 2009 aan gemeenteraad):

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
61
51
67
81
78
77
75
73
73
71

Het feit dat het leerlingen aantal eerst even oploopt heeft te maken met de nieuwbouw van het waar nu nog Machinefabriek Meijn is gehuisvest.

Wanneer we van deze aantallen de 23% afhalen die met hetzelfde gemak naar een andere kwalitatief zeer goede openbare basisschool kunnen gaan houden we dus een bestand over dat daalt van maximaal
63 naar 56 en misschien de jaren daarna nog lager. De wettelijke, door het Rijk opgelegde, minimale grens van het aantal leerlingen van de Noorderschool zou dus in de nabije toekomst bereikt kunnen worden.