GL_ZIDT_badge_H_RGB


Proefballon boven het Twiske (23 mei 2011)

Proefballon boven het Twiske?

Minister Verhagen (CDA) verraste deze week de Oostzaanse bevolking met de mededeling dat hij een onderzoek laat doen of het omleiden van de hoogspanningskabels door het Twiske een alternatief is voor het huidige tracé.
Het is prettig te weten dat de minister oog heeft voor de gezondheidsrisico’s voor de Oostzaanse bevolking (en feitelijk alle mensen die wonen binnen het stralingsgebied van de hoogspanningskabels).
Er is nog niets bekend hoe Verhagen’s Twiske alternatief er uit ziet. Wij zien nieuwe bezwaren voor Oostzaan en vragen ons af of het wel een realistisch alternatief is.

hoogspanningskabelsoostzaan oostzaan 01

De vraag is waarom Verhagen niet kiest voor definitieve oplossing voor
het gehele tracé via het Noordzeekanaal of ondergronds.
Het lijkt op een proefballonnetje om het idee te geven dat hij er echt wel aandacht voor heeft…….. We hopen niet dat we over een tijdje van de minister horen dat de alternatieven onderzocht zijn en dat het zo maar moet blijven omdat deze te duur of onuitvoerbaar zijn.
In ieder geval gebeurt er iets en heeft de 380Kv-problematiek ministeriele aandacht.

Deze week heeft de fractie van GroenLinks Oostzaan overleg met Bruno Braakhuis (2e Kamerlid GroenLinks) over de 380 KV en fijnstofproblematiek in ons dorp.

_______________________________________________________

TERUG