GL_ZIDT_badge_H_RGB

Raad draait huivuil ophaalsysteem de nek om (22 juli 2011)

Raad draait huisvuil ophaalsysteem de nek om

Maandag 18 juli j.l. heeft de gehele Raad,
uitgezonderd de fractie van GroenLinks besloten het huisvuil ophaalsysteem Diftar de nek om te draaien. Sinds de invoering van Diftar begin jaren 90 is het scheiden van afval aanmerkelijk toegenomen en het aanbieden van afval enorm verminderd. De conclusie van het ingenieursbureau DHV is dat dit en goed is voor het milieu en voor de portemonnee!
De coalitie van VVD, CDA, PvdA en fractie Julius, alsmede D66 en Gemeente Belangen ontkennen deze effecten en reppen erover dat het systeem achterhaald zou zijn. Deze partijen denken dat het een sprookje is dat gezinnen door afvalscheiding en zuinig produceren van afval minder bij de weg zetten.

diftar diftar01

Ze zetten de Oostzaanse bevolking weg als creatievellingen, als
verduisteraars van afval, als fraudeurs. In plaats dat zij de moed hebben om diegenen in hun achterban die de zak buiten de grens van Oostzaan dumpen aanspreken en terechtwijzen willen zij weer een systeem invoeren waarbij het niet meer uitmaakt hoeveel je aan afval bij de weg zet. De grootvervuiler hoeft daarmee niet meer extra te betalen. Het principe "de vervuiler betaald" is voor deze partijen kennelijk niet van belang. Ook GroenLinks is natuurlijk voor onderzoek naar eventuele, voor milieu en portemonnee, betere ophaalsystemen. Echter het, zonder gedegen onderzoek, huidige ophaalsysteem rücksichtlos bij het grofvuil zetten is niet alleen de klok terugdraaien, met alle negatieve gevolgen voor milieu en portemonnee van dien, maar ook een klap in het gezicht van de vele bewoners die naar eer en geweten hun huisvuil hebben gescheiden.
GroenLinks blijft strijden voor een rechtvaardig en milieuvriendelijk
afvalsysteem.

Arjen Ronner

_______________________________________________________

TERUG