GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks


Schriftelijke vragen aan college van B&W

Registratienr.:

Datum: 28 november 2013

Toelichting:
Verhoging van de snelheid veroorzaakt voor Oostzaan een onaanvaardbare geluidsoverlast en resulteert in een nog slechtere luchtkwaliteit. Gl vindt dat wij als gemeente pal moeten blijven staan voor de gezondheid van onze inwoners. Er zijn onlangs rapporten verschenen waarin de verslechterde luchtkwaliteit langs de A10, sinds de snelheid verhoging naar 100 km per uur, een kortere levensduur voor omwonende brengt van 79 dagen. (zie aub bijlage)

Op 15 december 2011 heeft GroenLinks een aantal vragen aan het college gesteld betreffende dit onderwerp. Hieronder vind u de vragen en de antwoorden van het college.

Onderwerp: herplant bomen en beperking maximumsnelheid A8
Vraag 1: Bent u het met GroenLinks eens om als College op korte termijn met
Rijkswaterstaat resultaatgerichte afspraken te maken over het terugplanten van bomen direct ten oosten van de verbrede A8, in ieder geval ten noorden en ten zuiden van de Kerkstraat?
Antwoord: Met RWS is afgesproken dat het beplantingsplan begin 2012 wordt voorgelegd aan de gemeente Oostzaan. Het college zal zich inzetten voor herplant langs de A8 aan weerszijden van de Kerkstraat.

Vraag 2: Wil het College bij de minister en Rijkswaterstaat blijven pleiten voor het instellen van een 80 km/u maximumsnelheid op de A8 en bent u bereid zich aan te sluiten bij gemeenten die zich opstellen tegen de uitbreiding van de maximumsnelheid van 120 km/u naar 130 km/u, zoals voorgesteld door het kabinet.
Antwoord: RWS heeft bevestigd dat de maximum snelheid op de A8 naar 80 km/h gaat, conform de uitkomst van de TRACE-MER procedure. Mocht de discussie over het verhogen van de maximum snelheid zich ook uitbreiden naar de A8, dan zal het hele college hier stelling tegen nemen.

Aanvullende Vragen


    Namens de fractie van GL, Bert Jongert


    (
    ONDERTEKENING, NAAM EN PARTIJ)
    __________________________________________________________

    TERUG