GL_ZIDT_badge_H_RGB


Nieuwe regenboog coalitie in Oostzaan
(24 mei 2011)


NIEUWE REGENBOOG COALITIE IN OOSTZAAN

Met het uiteenvallen van de fractie van de PvdA verloor de coalitie van VVD, PvdA en CDA haar meerderheid in de gemeenteraad. De heer Julius besloot als “Lijst Julius”. alleen verder te gaan en zijn zetel niet terug te geven aan de PvdA.
De onduidelijkheid is al direct voelbaar en deed Arjen Ronner fractievoorzitter van Groenlinks verzuchten: “maar wie gaat nu het ware sociaal-democratische gedachtegoed uitdragen?”.

regenboog regenboog 02

De heer Julius gaf aanvankelijk aan dat hij de coalitie gaat gedogen. Hij is daar nu een stap verder in gegaan en heeft het coalitie akkoord ondertekend. Hiermee ontstaat er een nieuwe
regenboogcoalitie van drie partijen en een éénmans fractie zonder achterban. (VVD-4 zetels, CDA-1 zetel, PvdA -1 zetel en Julius -1 zetel). De gehele macht binnen deze coalitie ligt dus bij de VVD.

Reacties van Groenlinks gemeenteraadsleden:

Bert Jongert:
“De coalitie wordt instabiel door deze samenstelling. De VVD is vier maal zo groot als de andere partijen in deze coalitie. Het coalitie programma was al behoorlijk rechts met weinig aandacht voor de zwakkeren in onze samenleving (het heeft een typisch CDA en VVD signatuur) en al in het geheel niet voor progressieve oplossingen op het gebied van een gezonde, groene en duurzame leefomgeving en economie.
Oostzaners verdienen, zeker in deze tijden, een stabiele coalitie die de problemen voortvarend aanpakt en er voor zorgt dat Oostzaan een mooi, sociaal en zelfstandig dorp blijft met een sterke lokale economie”.

Marja van der Pol:
“De instabiliteit van deze coalitie baart me grote zorgen. Kan de VVD nu zijn zin doordrijven en bijvoorbeeld een ontsluitingsweg aanleggen door het Oostzanerveld, Twiske of woonwijk? Of de Haal, Heul en Noordeinde volbouwen?
Voor een gespleten PvdA fractie wordt het nu wel heel moeilijk om hier, maar ook op het gebied van solidariteit (waar deze coalitie al niet in uitblinkt) tegengas te geven”.

Arjen Ronner:
“ Het sociaal-democratische geluid is het afgelopen jaar ondergesneeuwd in deze regenboogcoalitie. Misschien is dat juist de reden is geweest van de onenigheid binnen de PvdA. Linksom of rechtsom zullen ze hun eigen geluid moeten laten horen willen ze niet uit de Oostzaanse politiek worden weggestemd. Voor even blijven Bisseling en Julius het coalitieakkoord onderschrijven. De vraag is voor hoe lang”.

_______________________________________________________

TERUG