GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks Oostzaan

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Registratienr.:

Datum: 8 maart 2016

Onderwerp:
Bereikbaarheid Coentunnelweg

Inleiding:
Er bereiken ons berichten dat in 2017 de N 516 (De Kolkweg vanaf de rotonde Skoon  en de Thorbeckweg tot de Den Uylbrug) een jaar dicht gaat.  Dat zou betekenen dat zowel uit Oostzaan als uit Zaandam de Coentunnelweg niet bereikbaar is.

  • Klopt deze informatie?
  • Zo ja, wat betekent dit voor verkeer uit Oostzaan? Gaat dit verkeer via de Molenwijk naar de Coentunnelweg?
  • Zo ja, wat betekent dit voor verkeer uit Zaandam? Gaat dit verkeer via de Kerkbuurt en Molenwijk naar de Coentunnelweg?


Toelichting:
GroenLinks maakt zich zorgen wat deze afsluiting eventueel voor de verkeersdruk en verkeersveiligheid in het dorp gaat betekenen.

Namens de fractie van GL, Bert Jongert


(
ONDERTEKENING, NAAM EN PARTIJ)


__________________________________________________________

TERUG