GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks Oostzaan

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Registratienr.:

Datum: 6 april 2016

Onderwerp: Politie te laat in Oostzaan


Inleiding
Uit berichtgeving in het NHD, waarbij deze krant RTL als bron opvoert blijkt de politie in 2015 in één op de acht gevallen (12,6 %) te laat ter plaatse was bij een spoedmelding in Oostzaan. De politie overschrijdt hiermee de norm van maximaal 10 procent.
Vragen:

1. Het aantal keren dat de politie te laat kwam bij een spoedmelding heeft dit gevolgen gehad voor het incident?

2. Kan het college een reden geven waardoor de politie in 12,6% van de gevallen te laat is gekomen?

3. Worden er maatregelen gnomen om dit snel terug te brengen naar de norm?


Toelichting:
Het is van groot belang dat bij een spoedmelding de politie snel ter plaatse is. GroenLinks vindt de norm van 10% (dus 1 op de 10 meldingen) al vrij ruim. Wij willen dat de politie hier binnen blijft.


Namens de fractie van GL, Bert Jongert


(ONDERTEKENING, NAAM EN PARTIJ)
__________________________________________________________

TERUG