GL_ZIDT_badge_H_RGB


Vragen aan college over fijnstof

Hoe (on-)gezond is de lucht in Oostzaan?

GroenLinks maakt zich al jaren zorgen over de luchtkwaliteit in Oostzaan. “De afgelopen 4 jaar hebben we brieven gestuurd naar Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk is voor de uitstoot van uitlaatgassen van het verkeer op de Coentunnelweg, maar we worden niet gehoord”, aldus Bert Jongert. “Onze zorgen over de gezondheid van de Oostzaanse bevolking worden klaarblijkelijk niet gedeeld door het college van B&W. Daarom hebben we nu schriftelijke vragen voorgelegd aan het college waarop we antwoorden willen”.
………………pasted-graphic
Het is al langer bekend dat Oostzaan slecht scoort op het gebied van luchtkwaliteit. Dit komt door de ligging van Oostzaan, tussen snelwegen (files voor de Coentunnel), onder vliegroutes van Schiphol en onder de rook van de kolencentrale en de Hoogovens, is het fijnstof gehalte in de lucht hoog. Enkele jaren geleden stonden we landelijk op de derde plaats van de plekken met de hoogste concentratie fijnstof.
Fijnstof is zeer slecht voor de gezondheid.
Groenlinks maakt zich hier grote zorgen over. Vooral omdat de urgentie van dit probleem niet lijkt te leven bij het College. In onze buurgemeente Amsterdam is er tevens sprake van hoge concentraties Stikstof. De Vereniging Nederlandse Gemeentes heeft hierover, namens de 4 grote gemeentes, al een brandbrief gestuurd naar Staatsecretaris Atsma. GroenLinks wil graag weten van het college hoe het op dit moment is gesteld met de luchtkwaliteit en of naast de fijnstof-problematiek nu ook stikstof een bedreiging vormt voor de gezondheid van de inwoners van Oostzaan.

Hieronder vindt u de vragen die wij aan het college gesteld hebben. Wij houden deze problematiek scherp in de gaten en zullen de inwoners van Oostzaan natuurlijk op de hoogte houden.

VRAGEN AAN COLLEGE OOSTZAAN

1. Is het college op de hoogte van de brandbrief die VNG naar Staatsecretaris Atsma heeft gestuurd betreffende Luchtkwaliteit?

2. De rekenkamers van de 4 grote gemeentes hebben de luchtkwaliteit
onderzocht. Kent u deze rapporten?

3. De gemeente Oostzaan stond/staat in de Top 3 van vuilste gemeentes van
Nederland op het gebied van Fijnstof. Fijnstof is zeer ongezond voor de
inwoners van Oostzaan. Kunt u ons een up- date geven van de laatste
stand van zaken op dit gebied? Is het toegenomen of afgenomen?

4. Is er naast de Fijnstof problematiek in Oostzaan nu ook sprake van
Stikstof problematiek (net zoals in buurgemeente Amsterdam)?

5. De gemeente Amsterdam heeft stevige maatregelen genomen en is met het plan " Schone lucht voor Amsterdam" (mei 2011)gekomen. Kunnen wij van het college ook een plan of integrale aanpak verwachten om het Fijnstof en Stikstof in Oostzaan terug te dringen? Zo ja, wanneer?
______________________________________________________

TERUG