GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks Oostzaan


Schriftelijke vragen aan college van B&W

Registratienr.:
(in te vullen door griffier)

Datum: 20 december 2016

Onderwerp: Fijnstof in relatie tot houtkachels

Inleiding
De Nederlandse GGD's vinden dat mensen die overlast ervaren door houtrook onvoldoende worden beschermd. Volgens het tv-programma De Monitor blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat één op de tien Nederlanders last heeft van de houtrook uit de houtkachel of open haard van de buren. Het blijkt lastig om objectief vast te stellen is wat hinder is en wat het verband is tussen de hinder en de open haard of houtkachel van de buren. Ook zijn er geen normen vastgelegd over de schadelijkheid van houtrook. En daar maken de GGD’s zich zorgen over, want houtkachels stoten bijna net zoveel fijnstof uit als al het wegverkeer in Nederland, blijkt volgens De Monitor uit cijfers van emissieregistratie Volgens het programma wil ook de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) meer maatregelen tegen houtrook. De VNG wil nu dat staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu met 'handhaafbare beoordelingsmethode' komt, zodat gemeenten controles kunnen houden en overlast kunnen tegengaan

Het college wordt verzocht de volgende vraag, vragen te beantwoorden:

  1. Is het College op de hoogte van het verzoek aan Staatssecretaris Dijksma van de VNG?
  2. Heeft het college over deze problematiek overleg gehad met de GGD?
  3. Is het College het eens dat lokaal beleid omtrent gebruik van houtkachels wenselijk is?
  4. Bent u bereid beleid te ontwikkelen op dit gebied, dat rekening houdt met onderzoeksresultaten omtrent de schadelijke effecten van de verbranding en met als doel deze schadelijke effecten te elimineren?
  5. Bent u bereid een gemeentelijk meldpunt in te stellen om klachten m.b.t. het gebruik van houtkachels door inwoners te melden?


TOELICHTING
Er komen steeds meer signalen dat het gebruik van houtkachels ongezond zijn. Ook het longfonds geeft dit aan:
“Luchtvervuiling is slecht voor de gezondheid van mensen. Een van de veroorzakers van luchtvervuiling is de uitstoot van stoffen die vrijkomen bij het stoken van hout in de open haard, houtkachel, vuurkorf of barbecue. Op lokaal niveau draagt houtrook bij aan gezondheidsklachten door fijn stof (PM10 en met name PM2,5). Ook kankerverwekkende (PAK’s)-en andere giftige stoffen (VOS en koolmonoxide) komen vrij bij de verbranding van hout. Houtrook is daarmee naast een stankprobleem, ook een gezondheidsprobleem.”


Fractie GroenLinks

B. Jongert

TERUG