GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks Oostzaan

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Registratienr.:

Datum: 8 juni 2016

Onderwerp: Groene stroom gemeente


Inleiding
Volgens een artikel in de Volkskrant van 7 juni j.l. boeken Nederlandse gemeenten weinig vooruitgang in het vergroenen van de inkoop van hun stroom. Net als twee jaar geleden koopt ongeveer 10 procent nog helemaal geen groene stroom, ondanks een afspraak met het Rijk om vanaf 2015 volledig duurzaam in te kopen.

Vragen

1. Hoe staat dit met de inkoop van ‘Groene stroom’ in Oostzaan?

2. Wanneer de inkoop van stroom ‘Groen’ is. Kan het college zeggen bij welke maatschappij dit afgenomen wordt en hoe de criteria voor ‘Groene stroom’ zijn?

Toelichting:
De Rijksoverheid heeft geen bezwaar tegen stroom die slechts op papier vergroend is. Ook die is wettelijk een vorm van duurzame energie, vindt minister Kamp van Economische Zaken. Ook het Rijk vergroent zijn stroomgebruik grotendeels met certificaten uit landen als Noorwegen en IJsland, terwijl 90 procent van zijn elektriciteit uit traditionele Nederlandse kolen- en gascentrales komt (bron: Volkskrant).
Wij zien het liefst dat Oostzaan zijn stroomgebruik werkelijk vergroent. Met het stellen van vraag 2 willen wij graag duidelijkheid hoe, als Oostzaan al ‘Groene stroom’ inkoopt, dit nu gebeurt.


Namens de fractie van GroenLinks Bert Jongert
__________________________________________________________

TERUG