GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks Oostzaan

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Registratienr.:

Datum: 1 juli 2016

Onderwerp: handhaving door milieudienst

Inleiding
De fractie van GroenLinks wil graag een overzicht van de milieudienst hoeveel en waarop er gehandhaafd is.
En heeft daarom de volgende vragen aan het college:

Vragen

1. Hoe vaak is er afgelopen drie jaar handhavend opgetreden?

2. Kunt u zeggen wat de aard van deze zaken betrof?

3. Kunt u zeggen hoe deze zaken zijn afgehandeld?


Toelichting:
De fractie van GroenLinks heeft graag meer inzicht in de aard van de zaken waarin de milieudienst handhavend moet optreden en hoe de afhandeling van deze zaken is. Graag zien we dit in brede zin. Dus ook als de dienst tot een vergelijk komt met de (vermeende) overtreder dan willen we daar graag een overzicht van hebben.

Namens de fractie van GroenLinks Bert JongertTERUG