GL_ZIDT_badge_H_RGB

Wethouder hoort deel uit te maken van gemeenschap (10 april 2011)

Een wethouder hoort deel uit te maken van de gemeenschap waar hij wethouder is.
Met deze reactie refereert GroenLinks aan de afgelopen weken gevoerde discussie over het verlenen van een ontheffing aan een wethouder die niet in het dorp woont. GroenLinks was het niet eens met het verlenen van die ontheffing en stemde tegen. Wethouder Jan van Run nam de felicititaties in ontvangst, nadat de raad akkoord was gegaan met het verlenen van een ontheffing op het ingezetenschap. Hij moet toen toch al wel geweten hebben dat hij een serieuze kandidaat was voor het lidmaatschap van het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Dat komt echt niet uit de lucht vallen, daarvoor moet je bij voorbaat hebben aangegeven er voor in te zijn.
Dat leidt tot irritatie, bij veel Oostzaners. Zo ook bij GroenLinks Oostzaan: “Jan van Run gaat Oostzaan verlaten, het dorp waar hij wel heeft gezegd te willen wonen, maar dat niet deed . Hij had andere plannen. Vanuit zijn persoonlijk perspectief is zijn nieuwe stap voor te stellen. Zijn wethouderschap had de functie van opbouwen van zijn CV, niet het (uit)dienen van de Oostzaanse gemeenschap. Jan van Run was o.a. wethouder Mondiaal Beleid. Het Mondiaal Beleid heeft hij vanuit politieke overtuiging laten vallen. Oostzaan heeft hij uit carrière overwegingen laten vallen.”

GroenLinks Oostzaan stelt flinke vraagtekens bij het rekruteringsbeleid van de VVD Oostzaan, die dit toch allemaal maar laat gebeuren. Het is met name de fractie van de VVD en de huidige coalitie verwijtbaar dat zij dit toelaten. De VVD laat zich in haar rekrutering van wethouders zien als een partij die politiek bedrijven ziet als voertuig voor persoonlijk belang. Hiermee schaadt de VVD het Oostzaanse belang.

_______________________________________________________

TERUG