GL_ZIDT_badge_H_RGB

Wordt Klaverweide een parkeerweide?
(17 juli 2011)


Wordt Klaverweide een Parkeerweide?
Op 14 juni verklaarde CDA-wethouder Stevens in B&W dat het projectplan voor de ‘’revitalisering’’ van het Klaverweidewinkelcentrum klaar is voor de inspraakprocedure. Het plan behelst een uitbreiding van de winkels naar voren en de bouw van twee nieuwe winkels op het huidige basketbalveldje. Dat worden een drankwinkel en een drogisterij (AH-dochters). Daarboven worden 6 extra woningen gebouwd. Mevrouw Haneveer, van het buurtcomité, sprak een maand later bij de gemeenteraad haar teleurstelling en verwondering uit over de onzorgvuldigheid van de procedure en het negeren van alle suggesties uit de buurt.
GroenLinks vindt het een gemis dat er niet eerst is gekeken wat dit plan zal gaan betekenen voor het verkeer in de buurt.Er zal meer geparkeerd moeten worden als het winkelbestand uitbreidt en er meer woningen komen (ook op het oude Rabobankterrein). De Lisweg zal versmald worden terwijl er vooral door de scholen en het Luchtkasteel al veel verkeersdruk is. Er zal een breed verkeercirculatieplan moeten komen. Volgens GroenLinksraadslid Bert Jongert heeft dit plan teveel stedelijke allure wat niet meer past in de schaal van het dorp. ‘’Er is niets geleerd van het destijds in het dorpscentrum plaatsen van Dirk van der Broek. Ook wordt er veel groen en een speelplaats opgegeven voor het aanleggen van parkeerplaatsen”. AH wil met de uitgebreide winkel nieuwe doelgroepen (ook van buiten het dorp) aantrekken. Dat zal een verkeer aanzuigende werking hebben. We zien op de Kerkbuurt dagelijks de moeilijkheden met vrachtwagens die de goederen aanvoeren en het verkeer ontwrichten. Willen we daar een herhaling van op de Lisweg en het Zuideinde?
De gemeente begon goed in 2009 met inspraak voor de omwonenden, verenigd in het buurtcomité. Er was sprake in 2010 van een plan (variant 3) waar de projectontwikkelaar, de gemeente en het buurtcomité elkaar in konden vinden (waarbij op de plaats van het voormalige politiebureau gebouwd zou worden, waardoor het project minder massaal wordt). Daarvan is in het nu ter voorstel liggende plan niets meer van terug te vinden. GroenLinks wil weten waarom dat opeens losgelaten is. Alle inspanningen en meedenken van het buurtcomité wordt in een keer van tafel wordt geveegd. Dat lijkt op minachting van de omwonenden. De reacties van de omwonenden zijn dan ook dat ze teleurgesteld zijn en tegen het plan. Wethouder Stevens reageerde daarop dat het comité maar steun moet zoeken in de raad of planschade moet indienen. Het comité heeft veel kritiek op de heer Stevens die steeds het idee geeft dat er inspraak is, maar er zich vervolgens niets van aantrekt.

De fractie van GroenLinks heeft schriftelijk vragen gesteld aan B&W waarin ze op korte termijn opheldering wil. De vragen gaan zowel over het plan inhoudelijk als over de gevolgde procedure.
_______________________________________________________

TERUG