GL_ZIDT_badge_H_RGB


Motie rvs Begroting 2013
De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 05 november 2012

Gehoord hebbende de beraadslaging
Constateert dat
Vanaf 2018 het verboden is met gif te werken

Verzoekt het college zo spoedig mogelijk met een alternatief, en inzicht in de daaraan verbonden kosten, te komen.

Toelichting: het moeilijk werken met gif gaat verder dan alleen het `werken met`. Het kan ook tot gevolg hebben dat kinderen hier in aanraking mee kunnen komen. Een ander vb is dat mensen niet weten dat ze geen onkruid mogen trekken de eerste uren na het spuiten.

En gaat over tot de orde van de dag

GroenLinks, GB, D66, Fractie Julius, VVD, CDA en PvdA


_____________________________________________________

TERUG