GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks Oostzaan

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Registratienr.: 30/16

Datum: 17 mei 2016

Onderwerp: OFC


Inleiding
Wij hebben, samen met D66 en VVD, 6 mei j.l vragen gesteld over de situatie bij voetbalvereniging OFC en wat promotie van de vereniging betekent voor de gemeente. Ondertussen is er veel gebeurt. De sponsor en een bestuurslid zijn gearresteerd op verdenking van belastingfraude. Wij willen benadrukken dat wij het van groot belang vinden dat een van de grootste verenigingen van Oostzaan blijft bestaan en dat jong en oud daar met veel plezier kan voetballen.

Echter wij lezen in het Noord Hollands Dagblad dat de KNVB voorlopig niet ingrijpt.
Citaat uit NHD:
“De Oostzaanse ploeg mag maandag gewoon aantreden tegen RKAVV en ook de positie in de nacompetitie is niet in gevaar. “

Oproep
Wij roepen het college dan ook de genoemde vragen van 6 mei z.s.m. te beantwoorden, omdat deze op dit moment nog steeds actueel zijn.

Verder geeft het NHD de reactie van de vicevoorzitter van OFC de heer De Vroome weer: ,,De wedstrijden gaan gewoon door. Er is ook geen sprake van dat we ons terugtrekken uit de hoofdklasse.’’ En “heel media-Nederland valt over deze zaak heen, maar zo spannend is het niet”. Uit deze reactie blijkt dat in ieder geval de vicevoorzitter er van uit gaan dat e.e.a. met een sisser afloopt.

Vragen
Wij hebben daarom nog enkele aanvullende vragen aan het college:

  1. Volgens ons is er een stichting die de velden van OFC en OKV beheerd. Klopt dit? Zo ja, hoe lopen de geldstromen en hoeveel geld betaald de gemeente voor het beheer van de velden van OFC?
  2. Kan het college toezeggen dat de gemeenteraad van elke ontwikkeling bij OFC direct op de hoogte wordt gebracht?

Toelichting:
OFC is een grote en belangrijke vereniging in en voor Oostzaan. Wij willen absoluut op de hoogte gehouden worden omtrent de ontwikkelingen rond de vereniging en precies weten wat de consequenties zijn voor de gemeente. Het doel moet zijn om de vereniging te behouden, zodat jong en oud met plezier kan voetballen.


Namens de fractie van GroenLinks Bert Jongert

__________________________________________________________

TERUG