GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks Oostzaan

Schriftelijke vragen aan college van B&W
Registratienr.: 50/16
Datum: 7 oktober 2016
Onderwerp: gezondheidsrisico’s kunstgrasvelden
Inleiding :
In Oostzaan wordt er intensief gesport op kunstgrasvelden. Door jong en oud.
5 oktober j.l werd in het TV programma Zembla gewezen op mogelijk ernstige risico’s van het spelen op kunstgrasvelden vanwege het gebruikte afvalmateriaal.
Uit de toelichting van Zembla:
Voetballen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat zou gevaarlijk kunnen zijn. Dat stellen vooraanstaande wetenschappers in de ZEMBLA-uitzending ‘Gevaarlijk Spel’. Het rubbergranulaat, gemaakt van oude autobanden, bevat kankerverwekkende stoffen en er is nooit goed onderzocht of die stoffen in het lichaam van sporters terecht komen. In het rubbergranulaat van de kunstgrasvelden is het gehalte van die kankerverwekkende stoffen vele malen hoger dan de nieuwe Europese (REACH) normen
Zo lang er geen duidelijkheid is over de risico’s zou er niet op de velden gespeeld moeten worden.
Ruim 30 voetbalclubs in het land hebben inmiddels maatregelen genomen om niet te hoeven spelen en te trainen op kunstgrasvelden.
In de Verenigde Staten en Groot Brittannië zijn er steeds meer voetballers – en vooral keepers- die een verband leggen tussen het spelen op deze velden en het feit dat zij kanker hebben gekregen.
De Utrechtse toxicoloog Martin van den Berg en de Schotse hoogleraar volksgezondheid Andrew Watterson zeggen in ZEMBLA dat alleen grondig epidemiologisch onderzoek kan uitsluiten dat er gezondheidsrisico’s zijn.
Vragen:
  1. Heeft u kennis genomen van deze Zembla uitzending?
  2. Heeft u kennis genomen van de mogelijke ernstige gezondheidsrisico’s voor bespelers van deze velden?
  3. Kunt u ons de specificaties geven van de in Oostzaan gebruikte kunstgrasvelden, wat de samenstelling is en of onderstaande stoffen erin zitten: rubberkorrels die mogelijk zink, lood en benzeen en verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) bevatten, stoffen die volgens Zembla bewezen kankerverwekkend zijn?
  4. Wilt u ons informeren over de eventueel schadelijke effecten van velden met deze specificaties en in hoeverre u de Zembla conclusies onderschrijft?
  5. Bent U het eens met de opmerking dat zolang er geen duidelijkheid is over de gezondheidsrisico’s dat niet op deze velden in Oostzaan getraind en gespeeld zou mogen worden?
  6. Bent u het eens dat alleen grondig epidemiologisch onderzoek kan uitsluiten dat er gezondheidsrisico’s zijn verbonden aan kunstgrasvelden?
  7. Bent u bereid om samen met de GGD te overleggen in hoeverre zij samen met andere instellingen epidemiologisch onderzoek kunnen verrichten naar de vermoedelijke gezondheidsrisico’s van deze kunstgrasvelden?
  8. Bent u bereid om in overleg te gaan met de verenigingen en de veldbeheerders waar dit speelt om eventueel beschermende maatregelen te nemen en tevens over de mogelijke gezondheidsrisico’s en eventuele maatregelen en onderzoeken te communiceren met de leden van de verenigingen?
  9. Gaat u in overleg met clubs om niet meer te spelen op kunstgras tot er meer duidelijkheid is over de risico’s?
  10. Wilt u in een stappenplan aangeven wat u gaat doen met deze problematiek?
Namens de fractie van GroenLinks, Arjen Ronner

TERUG