GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks Oostzaan

Motie vreemd aan de orde van de dag nr.

Onderwerp:zwaar vuurwerk

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 6 februari 2017
In het hele land zijn we de afgelopen periode geconfronteerd met (illegaal) zwaar vuurwerk
De politiebond ACP heeft de minister opgeroepen dit "vuurwerk" onder de wapenwet te laten vallen zodat hier harder tegen opgetreden kan worden.


Gehoord de beraadslaging,

  • roept de Raad op om de politiebond hierin te steunen
  • namens de raad deze motie door te sturen aan

- alle gemeenten in Nederland.
- de verantwoordelijke minister

Hiermee geven wij aan dat wij de politiebond hierin ondersteunen

en gaat over tot de orde van de dag.

GroenLinks,

Bert Jongert

TERUG