GL_ZIDT_badge_H_RGB


Motie rvs Begroting 2013
De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 05 november 2012

Gehoord hebbende de beraadslaging
Constateert dat
In Oostzaan onkruid met gif bestreden wordt
Bestrijding met gif gevaarlijk is voor de volksgezondheid
Het zeer moeilijk is dit op een veilige manier te doen
Dit gif ook in het grondwater terecht komt
Uit onderzoek blijkt dat 75% van de mensen van mening is dat er niet
gewerkt moet worden met gif
Al heel veel gemeenten in Nederland afgestapt zijn van onkruidbestrijding me gif
Vanaf 2018 het verboden is met gif te werken

Verzoekt het college zo spoedig mogelijk met een alternatief te komen.

Toelichting: het moeilijk werken met gif gaat verder dan alleen het `werken met`. Het kan ook tot gevolg hebben dat kinderen hier in aanraking mee kunnen komen. Een ander vb is dat mensen niet weten dat ze geen onkruid mogen trekken de eerste uren na het spuiten.

En gaat over tot de orde van de dag
GroenLinks


_____________________________________________________

TERUG