GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks Oostzaan


Schriftelijke vragen aan college van B&W

Registratienr.:
(in te vullen door griffier)

Datum: 5 december 2015

Onderwerp: Racistische incidenten

Inleiding
In de “Vijfde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland” van de Anne Frank Stichting en het Verwey-Jonker instituut staat Oostzaan vierde op de ranglijst van gemeente waarin incidenten het meest voorkomen. Dit is natuurlijk een volkomen onacceptabele situatie.


Het college wordt verzocht de volgende vraag, vragen te beantwoorden:

1. Is het college op de hoogte van dit rapport en het feit dat Oostzaan zo hoog scoort

2. Heeft het college eerder cijfers ontvangen van de politie, van het Bureau
Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland en de jongerenwerker?

3. Kent het College de aard en omvang van deze incidenten, waar deze plaatvinden en onder welke omstandigheden? Wil het college dit verder onderzoeken?

4. Is het college, met ons, van mening dat bestrijding hiervan de allerhoogste prioriteit moet krijgen?

5. Zo ja, wat voor maatregelen gaat het college nemen om racistische incidenten terug te dingen en te voorkomen?

6. Kunnen wij op korte termijn, zeg voor 1 maart 2017 een plan van aanpak tegemoet zien?TOELICHTING
De fractie van GroenLinks is zeer geschrokken van deze rapportage. Het kan en mag niet zo zijn dat racistische incidenten in Oostzaan voorkomen. Het college moet hier hard tegen optreden en elke vorm van racisme bestrijden. Ons dorp moet veilig zijn voor iedereen ongeacht wat voor kleur of levensovertuiging een persoon heeft.


Fractie GroenLinks

B. Jongert


TERUG