GL_ZIDT_badge_H_RGB

Persbericht: Zorg voor schone lucht
januari 2011

Zorgen om schone lucht

GroenLinks Oostzaan vraag aandacht voor fijnstofproblematiek
30 januari 2010: Kijk ook op
www.beeldvaneendorp.com
Oostzaan - GroenLinks Oostzaan is haar verkiezingscampagne gestart met een actie waarin aandacht wordt gevraagd voor de fijnstofproblematiek. Er bestaat grote ongerustheid over de vraag wat de Tweede Coentunnel met de gezondheid van de omwonenden gaat doen. Die ongerustheid lijkt terecht, omdat Oostzaan in de top 3 staat met het meeste fijnstof. Fijnstof wordt uitgestoten door het verkeer. Het zijn hele kleine (roet)deeltjes die ingeademd worden. Op den duur kan iemand problemen krijgen met ademhalen. GroenLinks Oostzaan vindt dat adequate maatregelen getroffen moeten worden om het probleem aan te pakken.
schone-lucht-gloz-3
"Er zijn hele simpele maatregelen en daar pleiten we al jaren voor", zegt
GroenLinks lijsttrekker Marja van der Pol-Gase. "Een van die dingen is
bijvoorbeeld de aanleg van een filter in de afzuiginstallatie van de
Coentunnel." Ze noemt het waanzin dat zoiets nog niet is gebeurd. Vooral omdat het ook niet zo duur is. "Een ander voorbeeld is het plaatsen van luchtschermen. Dat zijn schermen die zowel geluid als fijnstof absorberen. Hierdoor verbetert de situatie heel veel. Dan is er nog de mogelijkheid om een 80 km-traject in te voeren. Ook dat geeft een veel schonere lucht." Volgens Van der Pol stuk voor stuk simpele maatregelen die door Rijkswaterstaat snel en eenvoudig zijn uit te voeren. Ze vindt het tegen die achtergrond wel vreemd dat Rijkswaterstaat er nog altijd niet aan wil. Dus waarschijnlijk is er nog
een lange adem nodig om het uiteindelijk toch voor elkaar te krijgen.
Marja van der Pol-Gase: "Wij hebben een hele lange adem, dat is in het
verleden ook al gebleken. Wij houden gewoon vol."

Top drie
"Oostzaan staat op de derde plaats in Nederland qua fijnstofvervuiling. Je ziet het niet of voelt het niet, maar het is er natuurlijk wel. En natuurlijk is dat niet zo vreemd. Vliegtuigen vliegen over ons hoofd. We hebben de Achtersluispolder, het Westelijk Havengebied en dan ook nog eens een verbreding van de Coentunnel." Het levert extra fijnstof op en dat is een flinke aanslag op de volksgezondheid stelt de lijsttrekker van GroenLinks Oostzaan. "Het heeft ernstige gevolgen voor de longcapaciteit vooral bij kinderen", vult GL-fractievoorzitter Arjen Ronner aan. "Er is berekend dat die capaciteit met 5 procent per jaar verminderd", stelt hij. Dat zou betekenen dat een kind tot aan zijn twintigste levensjaar, als de problemen niet worden bestreden, nauwelijks nog longcapaciteit over heeft. Ronner schrikt zichtbaar van zijn eigen conclusie en zet snel z'n mondkapje weer op.
schone-lucht-gloz-4
GroenLinks Oostzaan en GroenLinks Zaanstad trekken wat de
fijnstofproblematiek betreft gezamenlijk op. "In Poelenburg hebben ze met fijnstof dezelfde problemen", stelt Marja van der Pol-Gase. "Lokale
samenwerking is natuurlijk super belangrijk. De komst van de Tweede Coen staat los daarvan. De gevolgen ervan kun je gezamenlijk beperken!" De samenwerking met de provincie is ook cruciaal. Daarom was ook Klaas Breunissen, statenlid voor GroenLinks, aanwezig bij de actie in Oostzaan. "Het gaat natuurlijk om de gezondheid van de Noord-Hollanders. Wij als provincie voelen ons daar dan ook zeer bij betrokken", zegt Breunissen. Hij wijst erop dat de provincie een programma heeft om de luchtkwaliteit te verbeteren. "Maar daar kan wat ons betreft wel wat meer ambitie achter zitten. Dat is niet altijd makkelijk omdat je het probleem bij de bron moet aanpakken." En dat is het autoverkeer. Volgens Breunissen moet je daarom willen maatregelen echt zoden aan de dijk zetten het autoverkeer verminderen en de snelheden omlaag brengen. Hij stelt dat het niet makkelijk is om dat politiek te realiseren al vindt hij het wel uitstekend dat Oostzaan en Zaanstad er bij het Rijk op aandringen dat de normen worden nageleefd.
GroenLinks heeft een brief gestuurd aan de ministers Cramer (Milieu),
Eurlings (Verkeer) en Klink (Volksgezondheid),waarin aangedrongen wordt op maatregelen. Betaalbare voorstellen ter verbetering van het tracé. Op de website van GroenLinks Oostzaan is de brief te lezen. Op die brief is nog geen antwoord gegeven. Daarom roept GroenLinks Oostzaan inwoners op zelf een brief aan Rijkswaterstaat te sturen. Een voorbeeldbrief is opgenomen.