GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks Oostzaan

GroenLinks wil Waterlands landschap verduurzamen

Europarlementariër Bas Eickhout bezocht op 4 maart veenweidegebied Twiske

Afgelopen zaterdag 4 maart bracht Bas Eickhout, Europarlementariër voor Groen Links, samen met Waterland's Wethouder en kandidaat 2e kamerlid Laura Bromet een werkbezoek aan Waterland. Zij begonnen op Marken en hebben daarna het prachtige veenweidegebied in het Twiske bezocht. Zij eindigden bij het bedreigde Beusebos in Purmerend. GroenLinks Oostzaan, Waterland, Purmerend, Landsmeer en Wormerland zetten zich in voor behoud en versterking van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de regio Waterland/Zaanstreek.

twiske3

GroenLinks Oostzaan heeft een lange geschiedenis met het verdedigen van het Oostzanerveld en het Twiske. We hebben al diverse plannen voor woningbouw in het veld, maar ook grootschalige plannen als waterskibanen in het Twiske weten tegen te houden. Alleen lokaal wordt het echter steeds lastiger om de vele bedreigingen voor ons mooie veld en Twiske de pareren. Daarom zijn wij zo blij dat we dit met onze zuster afdelingen in de regio kunnen oppakken.

twiske1

GroenLinks Oostzaan fractievoorzitter Bert Jongert: “We hebben al vele malen actie gevoerd. Ook in het verleden hebben we de hulp van de GroenLinks Europarlementariërs ingeschakeld wanneer Natura 2000, en dat is zowel het Twiske als Oostzanerveld, werden bedreigd. De laatste bedreiging zijn de onzalige plannen voor de verbreding van de A8 verder door het Oostzanerveld. Met vereende krachten zullen we er ook nu weer alles aan doen om het Oostzanerveld te beschermen.”

Dit zijn de programmapunten van GroenLinks voor onze regio:
  • Duurzame keuzes voor de toekomstige functies van de veenweidegebieden; duurzaam beheer van veenweidegebieden en de droogmakerijen door de overheid.
  • De rol van agrariërs voor het in stand houden van groene gebieden veilig stellen door samenwerking en een goede beloning.

Zie ook de website van GL Wormerland

twiske2


_________________________________________________________________________

TERUG