tijd voor verandering


GroenLinks Oostzaan

Kom met echte innovatieve plannen! deel 2

Maandagavond 11 april was de presentatie van Corridor-projectleider Steven Voest van het ministerie van Infrastructuur en Milieu tijdens de commissievergadering Wonen, leven en mobiliteit in Oostzaan. Het ministerie en Rijkswaterstaat kwam duidelijk de boodschap brengen dat de enige optie is om de snelweg A8 te verbreden. Hierdoor wordt het Oostzanerveld kleiner en heeft het een negatief effect op (ultra) fijnstof in de lucht.

Verder op deze website vind u meer stukken over dit onderwerp.

Informatieavond
U wordt nu uitgenodigd om naar een informatie bijeenkomst te komen over dit zeer belangrijke onderwerp. Ook wij hopen van harte dat u komt en hoort wat de plannen betekenen voor het Oostzanerveld en de hoeveelheid (ultra) fijnstof in de lucht. Hierbij de uitnodiging:

Uitnodiging informatieavond
Geachte heer/mevrouw,
Graag nodigen we u uit voor de informatiebijeenkomsten over de MIRT-verkenning corridorstudie Amsterdam-Hoorn.
Aanleiding voor deze informatiebijeenkomsten, die het karakter hebben van een informatiemarkt, is dat de gezamenlijke overheden op 20 april jl. een bestuurlijk overleg hebben gehad waarin is besloten welke maatregelen wel en welke niet verder worden uitgewerkt in maatregelpakketten.
Deze vormen na een volgende bestuurlijke ronde input voor een structuurvisie en een PlanMER.
Voor wat betreft de structuurvisie en het PlanMER geldt dat hiervoor een voornemen wordt opgesteld waar iedereen gedurende een termijn van 6 weken [16 mei – 26 juni] op kan reageren.

Doel van de informatiebijeenkomsten is u te informeren over de procedure, de resultaten tot nu toe en de wijze waarop u kunt inspreken op het voornemen.
Meer informatie over het voornemen en de informatiebijeenkomsten vindt u op onze website
https://www.corridoramsterdamhoorn.nl.
Wij vinden het belangrijk om u mee te nemen in deze ontwikkelingen en u willen u graag gelegenheid geven vragen te stellen over thema’s die u aangaan. Uw aanwezigheid wordt dan ook zeer op prijs gesteld.

Alhoewel de informatiebijeenkomsten breed worden gecommuniceerd, ondermeer via de website, de nieuwsbrief maar ook in de lokale huis-aan-huis bladen willen we u vriendelijk vragen deze uitnodiging waar nodig ook te delen met u bekende belanghebbenden en/of geïnteresseerden.

Donderdag 11 mei van 16 tot 21 uur: Zaanstreek: (Gemeentehuis Oostzaan, Kerkbuurt 4, Oostzaan)

In ons vorige stuk over dit onderwerp vind u een stuk uit het NRC mbt dit onderwerp. Hierbij vind u nog een artikel waaruit blijkt dat er veel slimmere oplossingen nodig en aanwezig zijn. Uit het artikel blijkt dat ons (GroenLinks Oostzaan) pleidooi voor slimme innovatieve oplossingen gedeeld wordt door organisaties als ANWB en TNO.

Het dagblad Trouw schrijft over: “Hightech oplossingen tegen opstopping in het verkeer” Hierin bepleit .a. de ANWB voor een fijnmazig metronetwerk voor de Randstad. Als voorbeeld noemt de ANWB de bestaande metroverbinding tussen Rotterdam en Den Haag. "Zulke verbindingen, waarbij elke tien minuten een volgend metrostel langskomt, zijn essentieel om woon- en werkplaatsen met elkaar te verbinden."
Ook willen zij meer Snelfietsroutes. Verder zien zij veel heil in technologie. Net als onderzoekscentrum TNO. Het instituut test mogelijk gebruik van hightech toepassingen in mobiliteit.
Lees meer in Trouw:


TERUG