tijd voor verandering


GroenLinks Oostzaan

MINISTERIE EN RIJKSWATERSTAAT .....
KOM MET ECHTE INNOVATIEVE PLANNEN!


Maandagavond 11 april was de presentatie van Corridor-projectleider Steven Voest van het ministerie van Infrastructuur en Milieu tijdens de commissievergadering Wonen, leven en mobiliteit in Oostzaan. Het ministerie en Rijkswaterstaat kwam duidelijk de boodschap brengen dat de enige optie is om de snelweg A8 te verbreden. Fractievoorzitter Bert Jongert: "Er wordt nooit gekeken naar andere opties. Meer asfalt is geen duurzame lange termijn oplossing voor het mobiliteit probleem in de Randstad". In de UK is onlangs een rapport verschenen waarin gekeken is naar de effecten van de verbreding van de M25 (Motorway) naar Londen. De conclusie: de reistijd neemt toe!
Zie hier today news Meer asfalt trekt meer auto's aan.

In de NRC van vrijdag 21 april staat een groot artikel over de Lightrail. Onder de kop 'Randstad slibt dicht zonder extra lightrail' betoogt HTM directeur Bierman dat beter en meer openbaar vervoer hard nodig is om de Randstad bereikbaar te houden. In Parijs verzorgt het openbaar vervoer 34 procent van de vervoersbewegingen, net zoveel als in Londen. In Singapore is dat 38 procent, in Zürich en Wenen 39 procent. Hier in Nederland tekent Amsterdam voor een schamele 12 procent, Rotterdam voor 10 en Den Haag slechts voor 9 procent. Nederland loopt zwaar achter en dit is niet houdbaar.

De heer Bierman betoogt verder: „De politiek wil verduurzamen. Er ligt het klimaatverdrag van Parijs. Dan moet je mobiliteits- en ruimtelijke ordeningsbeleid aan elkaar koppelen. Eenderde van de CO2-uitstoot in Nederland is het gevolg van onze mobiliteit.
Maar
de lange termijn agenda van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is tot 2030 volgeboekt met bestaande projecten en daar komt uitbreiding van het lightrailnetwerk onvoldoende in voor. Terwijl een stad als Parijs de komende jaren 25 miljard investeert in uitbouw van haar lightrailnetwerk en andere grote metropolen, zoals Londen, hetzelfde doen. In Nederland moet die beweging nog op gang komen, omdat die grootstedelijke mobiliteit wordt onderschat. We hebben berekend dat er jaarlijks 1,4 miljard extra in de mobiliteit in de Randstad moet worden geïnvesteerd. Om te voorkomen dat er een verkeersinfarct in de Randstad ontstaat."

Hier vindt u het artikel in NRC:
Het bovengenoemde artikel gaat specifieker in op de situatie in het zuidelijk deel van de Randstad. GroenLinks Oostzaan vindt dat er ook hier eerst gekeken moet worden naar beter Openbaar Vervoer. De focus op meer en breder asfalt voor de A8 is achterhaald en zorgt voor meer luchtvervuiling. Daarnaast moet er een deel van het unieke Oostzanerveld (Natura 2000 gebied) voor opgeofferd worden. Fractievoorzitter Bert Jongert: "Wij roepen het ministerie van Infrastructuur en Milieu (!) en Rijkswaterstaat op om te komen met echte duurzame lange termijn oplossingen en niet te blijven steken in het gemakzuchtige 'meer asfalt'. Naast het klimaatverdrag dat ook Nederland heeft ondertekend ligt hier een kans om met oplossingen te komen die de luchtkwaliteit niet doen afnemen, die een prachtig en waardevol veenweidegebied in stand kan houden en Nederland als innovatief land op de kaart kan zetten. Ministerie en Rijkswaterstaat pak die handschoen op!"

__________________________________________________________

TERUG