tijd voor verandering


GroenLinks Oostzaan

Geef weidevogels vleugels: nieuw kabinet kán weidevogels redden

Zeer belangrijk voor Oostzanerveld en Twiske

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft op 17 maart een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het Nationaal Plan van Aanpak Weidevogels. Hierom was verzocht door de Kamerleden Grashoff (GroenLinks) en Leenders (PvdA). In de brief beschrijft hij drie scenario’s om weidevogels te redden. Vogelbescherming was betrokken bij de opdracht tot het uitwerken van de scenario’s. Uit de brief blijkt dat een volgend kabinet de weidevogels kán redden mits er voldoende geïnvesteerd wordt. Niet alleen financieel, maar ook in kennisoverdracht en draagvlak onder boeren.

02_grutto

Vogelbescherming Nederland is tevreden dat nu eindelijk een broedpopulatie van onze nationale vogel (de Grutto) genoemd wordt als na te streven doel, en dat de financiering om dit bereiken in beeld is. Het is nu aan een nieuwe regering om de redding van de weidevogels daadwerkelijk te realiseren. Natuurlijk volgt GroenLinks Oostzaan de ontwikkelingen op de voet en wat dit betekent voor Oostzanerveld en Twiske.

Lees meer bij de vogelbescherming
_________________________________________________________________________

TERUG