GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks Oostzaan

FIJNSTOF UIT HOUTKACHELS

Er bereiken ons steeds meer signalen dat het gebruik van houtkachels ongezond is. O.a. het Longfonds geeft dit aan in een verklaring. In deze verklaring van het Longfonds gaan zij in op de gezondheidsrisico’s van het stoken van houtkachels, haarden, vuurkorven en barbecues:

“Luchtvervuiling is slecht voor de gezondheid van mensen. Een van de veroorzakers van luchtvervuiling is de uitstoot van stoffen die vrijkomen bij het stoken van hout in de open haard, houtkachel, vuurkorf of barbecue. Op lokaal niveau draagt houtrook bij aan gezondheidsklachten door fijn stof (PM10 en met name PM2,5). Ook kankerverwekkende (PAK’s)-en andere giftige stoffen (VOS en koolmonoxide) komen vrij bij de verbranding van hout. Houtrook is daarmee naast een stankprobleem, ook een gezondheidsprobleem.”

houtkachel

Zie HIER de gehele verklaring van het longfonds.

Ook de Nederlandse GGD's vinden dat mensen die overlast ervaren door houtrook onvoldoende worden beschermd. Volgens het tv-programma
De Monitor blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat één op de tien Nederlanders last heeft van de houtrook uit de houtkachel of open haard van de buren. Het blijkt lastig om objectief vast te stellen is wat hinder is en wat het verband is tussen de hinder en de open haard of houtkachel van de buren. Ook zijn er geen normen vastgelegd over de schadelijkheid van houtrook. En daar maken de GGD’s zich zorgen over, want houtkachels stoten bijna net zoveel fijnstof uit als al het wegverkeer in Nederland, blijkt volgens De Monitor uit cijfers van emissieregistratie.nl . Volgens dit programma wil ook de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) meer maatregelen tegen houtrook. De VNG wil nu dat staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu met 'handhaafbare beoordelingsmethode' komt, zodat gemeenten controles kunnen houden en overlast kunnen tegengaan.

GroenLinks vraagt al zeer lang aandacht voor het probleem van (ultra) fijnstof. Oostzaan ligt niet gunstig. Het zit ingeklemd tussen snelwegen en ligt ‘onder de rook’ van Schiphol. Ook staat er een kolencentrale vlakbij. Wij willen dat de inwoners van Oostzaan schone lucht inademen.

Over houtkachels hebben wij
de volgende vragen gesteld:……..
_________________________________________________________

TERUG