GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks Oostzaan

Groene stroom gemeente

Volgens een artikel in de Volkskrant van 7 juni j.l. boeken Nederlandse gemeenten weinig vooruitgang in het vergroenen van de inkoop van hun stroom. Net als twee jaar geleden koopt ongeveer 10 procent nog helemaal geen groene stroom, ondanks een afspraak met het Rijk om vanaf 2015 volledig duurzaam in te kopen.

De Rijksoverheid heeft geen bezwaar tegen stroom die slechts op papier vergroent is. Ook die is wettelijk een vorm van duurzame energie, vindt minister Kamp van Economische Zaken. Ook het Rijk vergroent zijn stroomgebruik grotendeels met certificaten uit landen als Noorwegen en IJsland, terwijl 90 procent van zijn elektriciteit uit traditionele Nederlandse kolen- en gascentrales komt (bron: Volkskrant).

Wij zien het liefst dat Oostzaan zijn stroomgebruik werkelijk vergroent. Met het stellen van vragen aan college willen wij graag duidelijkheid verkrijgen hoe, als Oostzaan al ‘Groene stroom’ inkoopt, dit nu gebeurt.

Hier de vragen:

Hier de antwoorden:
__________________________________________________________

TERUG