GL_ZIDT_badge_H_RGBGroenLinks Oostzaan

Situatie OFC blijft vragen oproepen

Na een recentelijke uitzending van Zembla en een publicatie in het NHD roept de situatie bij OFC nog steeds vragen op. GroenLinks blijft zich, en bovengenoemde uitzending heeft ons niet gerust gesteld, zorgen maken over de toekomst van OFC op langere termijn.

ofc

Wij dragen het amateurvoetbal een warm hart toe en willen dat dit in Oostzaan beschikbaar blijft voor jong en oud. Ook nemen we in overweging dat OFC al zeer lange tijd subsidie van de gemeente ontvangt.

De volgende vragen hebben wij aan het college gesteld:

  1. Wanneer OFC onverhoopt failliet gaat wat gaat er dan gebeuren?
  2. Kan het zijn dat er, bij faillissement, subsidie geld van de gemeente Oostzaan naar de FIOD gaat?
  3. Bent u op de hoogte van de voortgang van het FIOD onderzoek?
  4. Bent u op de hoogte van enige uitkomst in termen van terugvordering, boete of schikking?
  5. Bent u op de hoogte van de mate waarin subsidie gelden, sponsorgelden, andere geldstromen en exploitatie met elkaar verknoopt zijn of niet?
  6. Zijn er op dit moment genoeg middelen voor de jeugdafdeling van OFC?
  7. Heeft het college een plan hoe, bij een onverhoopt faillissement van OFC, door gegaan kan worden met amateurvoetbal in Oostzaan?
  8. Is het college, als subsidieverstrekker, in gesprek met het bestuur van OFC? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten?


Namens de fractie van GL,
Bert Jongert

Ook de Tweede Kamer stelt vragen n.a.v. het tv-programma Zembla «Stelletje amateurs»
De GroenLinks fractie heeft wederom vragen gesteld aan het college over de situatie bij OFC (zie hierboven). Ook in de Tweede Kamer zijn er vragen gesteld over de situatie in het amateur voetbal en de rol van de KNVB.

Klik hier voor De Tweede Kamer vragen

Klik hier voor het artikel in het Noord-Hollands Dagblad

__________________________________________________________

TERUG