Pasted Graphic 2

Welkom op de site van
GroenLinks Oostzaan

De nieuwste artikelen vindt u hier:

Geld voor kinderen in armoede
Kantinetour Jesse
Algemene beschouwingen GL begroting 2018
Blijven vechten voor betere luchtkwaliteit
Voorstel GroenLinks voor verlichte zebrapaden aangenomen
Motie GL over krokettenfabriek Van Geloven aangenomen
GL wil opheldering over zwijgplicht overlast Schiphol
Oostzaanse Sportverenigingen naar een duurzame toekomst
Motie GroenLinks bij begroting Metropoolregio Amsterdam
Goed openbaar vervoer hard nodig
Teken nu: tegen BTW verhoging!
PERSBERICHT: GroenLinks Oostzaan kandidatenlijst


GroenLinks Oostzaan

GELD VOOR KINDEREN IN ARMOEDE

Vragen aan wethouder

De vorige staatssecretaris van Sociale Zaken, Jetta Klijnsma, wilde honderd miljoen euro extra aan kinderen in armoede geven. Het TV programma Nieuwsuur heeft onderzocht waar het geld terecht is gekomen. De conclusie: het belandde lang niet altijd bij de arme kinderen voor wie het bedoeld was.

Het plan
De gemeenten, verantwoordelijk voor het armoedebeleid, kregen het grootste deel van het geld: 85 miljoen euro. Klijnsma verdeelde dit bedrag over de Nederlandse gemeenten op basis van het aantal kinderen in arme gezinnen. Ze sprak met de gemeenten af dat zij hun al bestaande armoederegelingen zouden voortzetten. En dat dit geld gebruikt zou worden als extraatje voor de kinderen, als een aanvullende impuls.

kinderen armoede

Om er zeker van te zijn dat het geld bij de kinderen terecht zou komen zouden de gemeenten het in natura aan ze geven, bijvoorbeeld in de vorm van zwemlessen, voetbalschoenen, of een fiets.

De uitvoering
Gemeenten besteedden het geld op verschillende manieren. Sommigen schakelden stichtingen in die bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes of sportlessen voor kinderen organiseren. In Den Haag kregen de kinderen een warme winterjas, een fiets en zelfs een smartphone. Volgens de Haagse wethouder Baldewsingh hoort een smartphone tegenwoordig tot de benodigde spullen, omdat kinderen er bijvoorbeeld hun rooster op kunnen bijhouden.

Maar niet alle gemeenten geven het geld uit zoals het bedoeld was,. Na een ronde van Nieuwsuur langs zo'n twintig gemeenten blijkt dat er al minstens vijf miljoen niet als extraatje bij de arme kinderen is terecht gekomen. Het geld is gebruikt om gaten in de begroting te dichten.

GroenLinks heeft de volgende vragen voor wethouder Schaafsma: zie bijlage

GroenLinks Oostzaan

Kantinetour

In gesprek met Jesse

Leraren, politieagenten, zorgverleners, buschauffeurs, treinconducteurs, postbodes; de stille motor van Nederland. Ze klagen niet, ze schreeuwen niet en ze houden dit land draaiende.

Deze groep verdient meer waardering voor hun werk, maar kampt juist met onderwaardering, te hoge werkdruk en hoog ziekteverzuim.

Jesse kantine

Daarom gaat Jesse in kantines door heel Nederland in gesprek. Tijdens deze kantinetour wil hij horen wat jullie van de politiek verwachten, zodat we verandering samen dichterbij kunnen brengen.

Wil jij hierover met Jesse in gesprek? Meld je dan aan en vertel ons wat je doet, dan hoor je snel meer van ons.

Aanmelden kan hier:


GroenLinks Oostzaan

Oostzaan kleurt oranje


Nee, het gaat niet om een sportfestijn dit keer, maar helaas de luchtverontreiniging. Het is tot nu toe lastig geweest betrouwbare metingen te verrichten naar de mate van verontreiniging boven Oostzaan. Tot nu toe dan, want vandaag zagen wij in enkele media het bericht over Het Tropomi-instrument. Vanuit een Europese satelliet maakt dit Nederlandse apparaat elke dag een nieuwe 'wereldkaart' van de vervuiling.

Oostzaan in  het rood

Wetenschappers over de hele wereld kunnen er gratis mee aan de slag. Wij nu ook. En tot onze schrik bevond Oostzaan zich in donker oranje. Natuurlijk gaat op de A8 de maximum snelheid van 100 naar 80. Maar we willen ook dat Nuon's kolencentrale verdwijnt uit Amsterdam-west en plaatsmaakt voor duurzame alternatieven. We willen herrie noch fijnstof van Schiphols' vliegtuigen boven Oostzaan en al helemaal geen verbreding van de A8 ten koste van ons mooie Oostzanerveld.

Dit artikel bewijst de noodzaak

Groen
Links Oostzaan

Zelfstandig, Groen en Sociaal

Algemene beschouwingen GroenLinks begroting 2018

Bert Jongert Fractievoorzitter

"Geachte voorzitter,

Voor ons ligt de begroting van 2018. In ons verkiezingsprogramma van 2014 hebben wij aangegeven hoe wij als GroenLinks ons mooie dorp zien. Wij staan voor een zelfstandig, groen en sociaal Oostzaan. Politiek hoort naar onze mening dicht bij de inwoners te blijven. Heb je binding met je inwoners dan zal dat op vele fronten merkbaar zijn. Mensen betrekken bij nieuwe plannen of laten meedenken over hoe bestaande situaties beter kunnen, zorgt voor grotere betrokkenheid en samenhorigheid. Betrokkenheid van onze inwoners maakt andersom de politiek efficiënter en dynamischer. Als de lokale politiek weet wat er leeft bij de inwoners, dan kan er beter ingespeeld worden op de zaken die er toe doen.

Wij zijn trots op ons dorp. De zelfstandigheid van Oostzaan is niet vanzelfsprekend. De afgelopen jaren heeft de lokale politiek zich sterk gemaakt om onze zelfstandigheid te behouden. We hebben een stabiele financiële situatie en een ook nu weer sluitende begroting. Dit alles zonder bv de OZB te verhogen. Kortom: geen lastenverhoging voor de burgers."

Lees hier de gehele Algemene Beschouwingen:


GroenLinks Oostzaan

We blijven vechten voor een betere luchtkwaliteit in Oostzaan

Meten is weten. Door de ligging van Oostzaan, tussen snelwegen en onder de rook van de oude Nuon kolencentrale, Schiphol en de Hoogovens, is de lucht die wij met z'n alle inademen niet erg gezond. Dit hebben wij al vaak aangekaart en aangedrongen op maatregelen. Het lijkt met de voorgenomen plannen om de A8 verder te verbreden echter alleen maar slechter geworden. Bij de begrotingsraad van 6 november j.l. hebben wij een motie ingediend om in ieder geval meetpunten te plaatsen, zodat we nog meer argumenten hebben om maatregelen af te dwingen om de luchtkwaliteit in Oostzaan te verbeteren.

De aangenomen motie:
"Verzoekt het college: Om snel samen met bv de RIVM, GGD Amsterdam of Milieudefensie te kijken naar het plaatsen van meetpunten op drie drukke plaatsen in Oostzaan. Wij denken hierbij aan het Zuideinde als uitvalsweg, het centrum en op het kruispunt op de Kerkstraat ter hoogte van de firma Dral. Wij verwachten dat de kosten voor deze meetpunten relatief laag zijn en uit lopende budget kunnen worden betaald."

De gehele motie leest u hier:


GroenLinks Oostzaan

Voorstel GroenLinks voor verlichting boven zebrapaden aangenomen

Maandag 6 november j.l heeft GroenLinks een pleidooi gehouden voor meer verlichting boven zebrapaden. De wethouder heeft al prima initiatief getoond door boven het zebrapad in het Zuideinde LED verlichting te plaatsen. Wij zien dit ook graag bij andere zebrapaden.

Cindy de Boer gemeenteraadslid: "wij zijn al jaren bezig om Oostzaan verkeersveiliger te maken voor voetgangers en fietsers. Alle woonwijken zijn bv al 30 km zones. We hebben hard gewerkt om ook een veilig verkeersplan te krijgen voor het Lint, dus Zuideinde, Kerkstraat en Noordeinde en de Haal.
De wethouder is voortvarend van start gegaan en na intensief overleg met o.a. bewoners, fietsersbond en politie is de Kerkbuurt nu in uitvoering. Wij blijven altijd kijken naar waar verbeteringen mogelijk zijn en verlichting boven zebrapaden is hier een voorbeeld van. Ik ben dan ook blij dat onze motie is aangenomen."

Lees hier de motie:

GroenLinks Oostzaan

Motie GroenLinks over krokettenfabriek Van Geloven aangenomen

Tijdens de begrotingsraad van maandag 6 november j.l. hebben wij een motie ingediend met betrekking tot de voorgenomen sluiting van fabriek Van Geloven.

Wij vinden het treurig dat een goedlopende fabriek wordt gesloten. Dit is naast het verlies van werkgelegenheid voor Oostzaan en Zaanstad ook een persoonlijke tragedie voor de werknemers. Er dreigen 60 mensen hun baan te gaan verliezen en gezien de gemiddelde leeftijd van 52 jaar en de specifieke deskundigheid er langdurige werkloosheid kan ontstaan.
De motie is aangenomen. Alleen VVD en D66 waren tegen.

Arjen Ronner gemeenteraadslid GroenLinks: "Natuurlijk vind ik het jammer dat VVD en D66 tegengestemd hebben, maar zijn zeer blij dat de meerderheid in de raad voor was. Het is belangrijk dat als een grote werkgever in een gemeente een zo drastische stap neemt dat een college er alles aan doet om zo'n besluit terug te draaien. Mocht dit niet lukken om dan de pijn voor de werknemers te verzachten. Dit gaat natuurlijk nog beter wanneer ook het college van Zaanstad zich aansluit"

Lees de motie hier: