Afdelingsinformatie GroenLinks Oostzaan

Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van GroenLinks in Oostzaan. Het bestuur bestaat naast de gemeenteraadsfractie en de ondersteuning van de fractie. In gezamenlijke vergaderingen vindt uitwisseling van standpunten plaats vanuit het politieke draagvlak en de GroenLinks uitgangspunten van rechtvaardigheid en zorg voor ons leefmilieu.

Het bestuur bestaat uit:
 • Voorzitter (vacature)
 • Riekje Boerma (secretaris)
 • Raymond Visser (penningmeester)

De fractie
De GroenLinks fractie in de raad bestaat uit:
 • Marja van der Pol - Gase (fractievoorzitter)
 • Bert Jongert
 • Noah van Dansik
 • Annemarie van Duinhoven

De fractie ondersteuning bestaat uit:
 • Arjen Ronner
 • Cindy de Boer
 • Sarah van Brussel


GroenLinks levert een wethouder:
 • Rob Monen

TERUG