De fractie en het bestuur van GroenLinks Oostzaan wensen het college veel succes!

Het nieuwe college van b&w heeft afspraken gemaakt over de
portefeuilleverdeling. De portefeuilleverdeling is als volgt:

wethouders
Installatie college Oostzaan
Marco Olij (D66), Tine Schaafsma (VVD) en Joop Klinkhamer (GroenLinks).


• Paul Möhlmann:
o Bestuur
o Klantgerichte dienstverlening
o Veiligheid
o Hoogspanningsproblematiek

• Joop Klinkhamer (1e loco-burgemeester):
o Wonen
o Leefomgeving
o Mobiliteit
o Woningbouwprojecten Wakerstraat en Wonen aan het Twiske
o Twiske en Oostzanerveld

• Marco Olij (2e loco-burgemeester):
o Financiën
o Onderwijs
o Dierenwelzijn
o Buurt- en wijkgericht werken
o Cultuur
o De KunstGreep
o Inkomensvoorziening en Participatiewet
o Werkgelegenheid en bedrijvigheid

• Tine Schaafsma (3e loco-burgemeester):
o Wmo
o Jeugdbeleid
o Gezondheid
o Sport
o Bedrijventerreinen Skoon en Bombraak
o Toerisme

Het college van b&w heeft daarnaast besloten om Joop Klinkhamer aan te wijzen als eerste loco-burgemeester, Marco Olij als tweede
loco-burgemeester en Tine Schaafsma als derde loco-burgemeester.


TERUG