DE STEMMING……..”zit er lekker in”

Om de kiezer te verleiden om op jouw partij te stemmen kun je twee dingen doen. Je kunt je boodschap zo goed mogelijk proberen uit te dragen, maar je kunt ook de andere partijen zwart maken. Stemmingmakerij en politiek vandalisme. En als je die boodschap maar zoveel mogelijk herhaalt gaat de kiezer dat ook nog geloven. Uiteindelijk doet dat schade aan het vertrouwen in de politiek. Maar hoe moet je daar tegen verdedigen?
Twee weken voor de verkiezingen werden de wethouders in Oostzaan naar huis gestuurd. Daarbij werd wethouder Monen beschuldigd van het onjuist informeren van de Raad. Puur beeldvorming en niet op feiten gebaseerd. In de verkiezingsstrijd werd dit beeld constant herhaald. Om dit te weerleggen laten we de heer Monen aan het woord:

“Als wethouder en college ben je verantwoordelijk voor de dossiers die je in beheer hebt, óók voor de uitvoering van besluiten/beleid en de fouten uit vorige periodes. Als wethouder is het de bedoeling om transparant te zijn zonder je voorganger te beschadigen en te werken aan herstel. Nu in de verkiezingsstrijd de beschuldigingen persoonlijk worden gemaakt, wil ik toch graag feitelijk reageren”.
Beschuldiging 1: de Raad zou onjuist geïnformeerd zijn over de procesgang rondom Aldi. Het dossier is belast geraakt omdat in april 2013 (een paar dagen voor de heer Buskens stopte als wethouder) afspraken zijn gemaakt door de heer Buskens met Aldi waar geen rechtsgeldig collegebesluit aan ten grondslag heeft gelegen . Dit heeft verwachtingen gewekt bij Aldi en bij andere belanghebbenden waardoor dit dossier nodeloos gecompliceerd geworden is. Als het gaat om de procesgang heeft het college naar beste weten en kunnen de relevante informatie verstrekt.
Beschuldiging 2: De rioleringsheffing wordt verhoogd. De feiten: begin 2013 is geconstateerd dat er een fout zat in de verordening, (niet alle objecten waren vermeld). De gemeente Oostzaan zou daardoor financiële schade kunnen oplopen. Dit is gemeld bij voormalig VVD-wethouder Buskens, die besloot hier niets mee te doen en het college, noch de ambtenaren hierover in te lichten.
De rioleringsheffing werd dus niet verhoogd, maar feitelijk werd een fout van de vorige wethouder hersteld om financiële schade te voorkomen.
Beschuldiging 3: Verkoop oude bibliotheek tegen een te lage prijs. Deze besluitvorming heeft plaatsgevonden in 2012. Het toenmalige college – met de verantwoordelijk wethouders Buskens (VVD) en Stevens (CDA)- koos om in te gaan op de bieding van Eigen Haard (mét de gewraakte prijsafspraken) om daar starterswoningen te realiseren. Het huidige college heeft dit besluit netjes uitgevoerd. De raad is hier meerdere keren over geïnformeerd. Het is onzin om dit besluit van een vorig college de huidige wethouder kwalijk te nemen!

Het is slecht voor het aanzien van de Oostzaanse politiek om ‘valse’ beeldvorming als wapen te gebruiken. Op 19 maart is het aan de kiezer om dit te belonen of niet.
Ik hoop dat na de verkiezingen een nieuwe start gemaakt kan worden met een college dat op basis van vertrouwen en openheid het dagelijks bestuur vorm gaat geven, ik heb de afgelopen periode ervaren dat dit kan. En als we toch naar de feiten kijken: het huidige financieel beleid heeft de kwalificatie ‘Goed’ gekregen van de Provincie, en dat kunnen maar heeeel weinig gemeenten zeggen.
We hebben, zonder verlies van voorzieningen, de grootste bezuinigingsoperatie uit de historie van Oostzaan uitgevoerd.
Dát zijn de feiten!

TERUG