GroenLinks motie vuurwerk aangenomen.

Fractie GroenLinks blij dat onze motie vuurwerk is aangenomen.
In de laatste raadsvergadering van het jaar bracht GroenLinks een motie in waarin we pleitten voor een vuurwerk vrije zone voor dit jaar rond het dierenasiel in het Zuideinde en voor inventarisatie van mogelijk overlast bij gevoelige "plaatsen" in het dorp. Daarnaast willen we dat de nieuwe tijden waarin het vuurwerk afgestoken mag worden, duidelijk gecommuniceerd gaan worden vanuit de gemeente. Uit de eerste politieke reactie bleek dat de motie voor wat betreft de vuurwerk vrije zone geen meerderheid zou krijgen. GroenLinks heeft de motie daarna aangepast en de nieuwe motie werd met algemene stemmen aangenomen. Natuurlijk zijn we teleurgesteld dat we geen vuurwerk vrije zone rond het dierenasiel hebben kunnen bewerkstelligen, maar we zijn tevreden met het resultaat. Zeker ook met het oog op de toekomst!


pasted-graphic-1TERUG