Verklaring:

GroenLinks steunt deelname aan missie tegen ISIS


GroenLinks geeft steun aan de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen
ISIS. De internationale gemeenschap heeft de plicht burgers te beschermen en de ongekend wrede opmars van ISIS te stoppen. Daar hoort militaire inzet helaas bij, zei Bram van Ojik in de Tweede Kamer. Wel benadrukte hij dat militaire actie alleen succesvol kan zijn als die is ingebed in een lange termijn programma van niet militaire maatregelen, zoals diplomatieke inspanningen, ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp.

TERUG