KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST

"LANDELIJKE TEGENBEGROTING 2015"

In deze tegenbegroting (als reactie op de plannen gepresenteerd op
Prinsjesdag)presenteert GroenLinks een aantal concrete voorstellen om een start te maken met het oplossen van de grote uitdagingen van deze tijd: toenemende internationale spanningen, klimaatverandering,
grondstoffenschaarste, hardnekkige werkloosheid en toenemende
ongelijkheid.

Duurzame economie
In de tegenbegroting van GroenLinks wordt de belasting op energie voor bedrijven net zo hoog als voor consumenten en wordt de subsidie afgeschaft die het bedrijfsleven krijgt op CO2 uitstoot. Consumenten krijgen vrijstelling van belasting als zij gebruik maken van schone stroom. Tegelijkertijd worden de werkgeverspremies met 2 miljard verlaagd.

Bram van Ojik: “De echte oorzaak van de hoge werkloosheid is niet dat
mensen zich niet aanbieden op de arbeidsmarkt, maar dat er te weinig vraag is naar personeel. Daarom maakt GroenLinks het goedkoper voor bedrijven om mensen in dienst te nemen. Daar staat tegenover dat het duurder wordt om het milieu te vervuilen. Twee vliegen in één klap.”

Eerlijk delen
Daarnaast doet GroenLinks voorstellen om de groeiende ongelijkheid tegen te gaan. Door belastingontwijking van multinationals aan te pakken kan de overheid 1,3 miljard aan extra inkomsten binnen halen. Om excessieve salarissen te ontmoedigen houdt GroenLinks de crisisheffing in stand. Ook de belastingverlaging voor de hoogste inkomens wordt teruggedraaid. De belasting voor de laagste inkomen (eerste schijf) wordt met een miljard extra verlaagd.

Bram van Ojik: "Het is niet eerlijk dat de allerrijksten nauwelijks
belasting betalen over hun vermogens, terwijl er tegelijkertijd nog zoveel werkenden armen zijn en onrechtvaardig dat multinationals via Nederland hun belastingplicht kunnen ontlopen, terwijl kleine ondernemers wel netjes winstbelasting betalen.”

Bert Jongert Fractievoorzitter Oostzaan: "GroenLinks presenteert een
duidelijke en heldere tegenbegroting, waarin wel die keuzes gemaakt worden die de echt grote problemen van deze tijd, maar zeker ook die van onze kinderen, aanpakt. Ook op Oostzaanse schaal werkt GroenLinks hard aan deze grote problemen (naast natuurlijk het goed besturen van het dorp!). Zo zijn er in het coalitieakkoord o.a. afspraken gemaakt over het behoud van het Groen in het dorp, aanpak van fijnstof- en hoogspanningsproblematiek, Flora en Fauna en werkgelegenheid."

KLIK HIER VOOR DE GEHELE TEGENBEGROTING

TERUG