Motie GroenLinks actief tegengaan oplaten ballonnen aangenomen!

Afgelopen 09 december 2014 werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin gemeenten opgeroepen worden om het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan.
Wij hebben hier meteen op doorgepakt wat geresulteerd heeft in een positief resultaat. Waar vorig jaar de motie nog werd weggestemd, werd hij nu met algemene stemmen aangenomen!
We moeten zuinig zijn op onze leefomgeving. Zwerfvuil is zeer belastend voor onze flora en fauna. De zogenaamde plastic soep in de oceanen is overweldigend. Het behoeft geen uitleg dat al het plastic dat we niet in onze natuur brengen, bijdraagt aan vermindering van zwerfvuil.Initiatiefneemster Cindy de Boer: " Hoe bijzonder! Ik ben blij met de inhoud van de motie en de unanieme aanname door de raad. Extra bijzonder omdat het indienen van de motie mijn eerste actie als raadslid was!
D66 was mede-indiener van de motie.

pasted-graphic

TERUG