APV aangepast op Vuurwerk en ballonnen

In de raad van 30 november 2015 heeft de raad besloten de Apv (Algemene plaatselijke verordening) aan te passen voor vuurwerk en het oplaten van ballonnen. Dit betekent dat er nu de mogelijkheid is om in Oostzaan Vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Dit zou bijvoorbeeld gedaan kunnen worden rondom het dierenasiel.

vuurwerk

Fractielid Cindy de Boer: “Ik ben blij dat het college onze motie over vuurwerk en ballonnen heeft uitgevoerd. Extra bijzonder omdat het indienen van de motie over ballonnen verleden jaar mijn eerste actie als raadslid was!”
Helaas stemde PvdA en VVD tegen, maar de meerderheid van de raad was voor.Ook is in dezelfde raad besloten om het oplaten van ballonnen bij evenementen te verbieden. Ballonnen belasten het milieu en vormen een gevaar voor dieren. Oostzaan ligt midden tussen 2 prachtige natuurgebieden het Twiske en het Oostzanerveld. Het is zeer onwenselijk dat daar veel plastic in terecht komt. (Huis) dieren kunnen dit binnenkrijgen en in het ergste geval kunnen ze daaraan overlijden. Verder zal het plastic van de ballonnen vervallen tot zeer kleine plastic deeltjes en deze zullen via het water uiteindelijk in de oceaan terecht komen waar dit bijdraagt aan het grote probleem van de plastic soep.
De gehele raad heeft voor gestemd.

zie ook RTV-NH

Beide moties (vuurwerk en ballonnen) van GroenLinks kunt u nalezen:

pasted-graphic-1

pasted-graphic

Achtergrond informatie ballonnen
Er verschijnen in de pers af en toe berichten over ballonnen (en het verbod tot oplaten) waarin niet duidelijk wordt wat het schadelijk effect kan zijn van ballonnen (afval) in de natuur.
Hierbij vind u een link met achtergrondinformatie, alternatieven, etc. naar een artikel over "afbreekbare" ballonnen.

Hier vind u de link naar de besluitenTERUG