Antwoorden van college op schriftelijke vragen GroenLinks betreffende werkloosheid.

In het NHD van 25 mei j.l. stond een alarmerend bericht over de oplopende werkloosheid in Oostzaan onder de kop:

"Zaanse werkloosheid daalt, behalve in Oostzaan”

N.a.v. dit bericht heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld aan het college. De fractie van GroenLinks vindt het goed nieuws dat de (iets) langere termijn trend in Oostzaan niet negatief afwijkt van de regionale trend. Natuurlijk willen we dat de trend (verder) omlaag gaat.
Fractievoorzitter Bert Jongert: "Het is goed dat het college de vinger aan de pols houdt. Dat zal onze fractie ook blijven doen. Zoals uit de beantwoording blijkt zal in de aankomende halfjaarrapportage decentralisaties nader worden ingegaan op de Oostzaanse cijfers en trends m.b.t. mensen in de bijstand in relatie tot de WW-cijfers en in relatie tot de omliggende gemeenten. Ook dit zullen we nauw volgen."

Voor de vragen en antwoorden


pasted-graphic

pasted-graphic-1
pasted-graphic-2


TERUG